Rijksoverheid

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen eerder signalen van een toename van de verspreiding van het virus worden opgepikt. We moeten voorkomen dat het virus weer om zich heen grijpt. Het aantal IC-en ziekenhuisopnames geven in de kern de ultieme waarschuwing. Maar eerder al komen de signalen door via de testuitslagen die vertaald worden naar het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners. Daarnaast zijn er ondersteunende indicatoren die de epidemie beschrijven en andersoortige signalen oppikken. Lees meer

Intensive care-opnames per dag

Aantal opnames per dag, gemiddeld over de afgelopen 3 dagen.

Aantal besmettelijke mensen

Een berekening van hoeveel mensen met COVID-19 per 100.000 inwoners besmettelijk zijn voor anderen. Dit getal wordt door het RIVM berekend.

Signaalwaarde volgt in .

Ziekenhuisopnames per dag

Aantal opnames per dag, gemiddeld over de afgelopen 3 dagen.

Reproductiegetal

Aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon.

Positief geteste mensen

Aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners per dag.

Kaart van Nederland

Informatie per regio

Bekijk de belangrijkste cijfers voor uw veiligheidsregio.

Andere gegevens

Cijfers die iets kunnen zeggen over de verspreiding van het virus.

Aantal patiënten waarvan huisartsen COVID-19 vermoeden

Aantal door de huisarts geregistreerde verdenkingen van COVID-19, per 100.000 inwoners, per week.

Rioolwatermeting

Het aantal virusdeeltjes in een milliliter rioolwater, afkomstig van 28 locaties in Nederland. Het aantal meetpunten wordt in de komende weken verder uitgebreid naar meer dan 300 locaties.

Nog te ontwikkelen

Het is de bedoeling dat het dashboard in de toekomst wordt uitgebreid met de volgende gegevens:

Verpleeghuiszorg

Informatie over de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen.

Aantal positief geteste bewoners

Aantal positief geteste bewoners in verpleeghuizen per dag.

Aantal besmette locaties

Aantal nieuwe locaties waarbij tenminste één bewoner positief getest is, per dag.

Sterfte

Aantal overleden bewoners in verpleeghuizen met een vastgestelde COVID-19-besmetting dat overleden is per dag.