Terug naar alle artikelen

Het effect van vaccinatie op het aantal positieve testen

Op 6 januari is Nederland begonnen met vaccineren om mensen te beschermen tegen COVID-19. Ruim twee maanden later zijn er ongeveer 1,9 miljoen prikken gezet en kunnen we al de eerste tekenen zien dat vaccinatie werkt. Bij groepen die een prik hebben gehad zien we minder positieve testen dan bij groepen die nog niet gevaccineerd zijn.

Verpleeghuisbewoners in gesprek met een medewerker

Positief effect als eerste te zien in verpleeghuizen

Het effect van vaccinatie zien we als eerste bij bewoners van verpleeghuizen. Op 18 januari kregen de eerste bewoners een prik en een paar weken later zien we al een verandering in het aantal positieve testen. Terwijl het aantal besmettingen onder de totale bevolking groeit, is het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners veel minder geworden. Dat kun je zien in onderstaande afbeelding.

Aantal positieve testen in verpleeghuizen

De grijze lijn laat zien of het aantal positieve testen bij de totale bevolking groeit of minder wordt. De gele lijn laat de groei of afname van het aantal positieve testen bij verpleeghuisbewoners zien. Als een lijn boven de 0% is, dan groeit het aantal positieve testen. Als een lijn daalt maar nog wel boven de 0% is, betekent dit dat het aantal positieve testen nog steeds groeit, maar minder snel dan eerder.

Als een lijn onder de 0% is, wordt het aantal positieve testen minder. Als een lijn stijgt maar nog wel onder de 0% is, betekent dit dat het aantal positieve testen nog steeds minder wordt, maar niet meer zo snel als eerder.

Vanaf 16 februari zien we in deze grafiek een duidelijke verandering: het aantal positieve testen groeit bij de totale bevolking (de grijze lijn komt boven de 0%) terwijl het bij verpleeghuisbewoners snel minder wordt (de gele lijn is al onder 0% en daalt verder).

Ook bij andere gevaccineerde groepen minder positieve testen

Ook bij andere groepen waar de vaccinatie is gestart, zien we effecten. In de gehandicaptenzorg, waar de vaccinatie ook op 18 januari is gestart, zien we een duidelijke verandering vanaf 15 februari. Het aantal positieve testen in de gehandicaptenzorg wordt bijna elke dag minder, terwijl het bij de totale bevolking groeit.

Aantal positieve testen in de gehandicaptenzorg

De vaccinatie van de groep thuiswonende 70-plussers is op 26 januari gestart. Het verschil tussen de totale bevolking en de thuiswonende 70-plussers is nog niet zo groot als bij de verpleeghuisbewoners en in de gehandicaptenzorg. Dat komt waarschijnlijk doordat in verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg de meeste bewoners inmiddels één of zelfs al twee prikken hebben gehad. Van de groep thuiswonende 70-plussers moet het grootste deel de eerste prik nog krijgen. Toch zien we dat vanaf 23 februari het aantal positieve testen bij 70-plussers minder hard groeit dan bij de totale bevolking.

Aantal positieve testen bij thuiswonende 70-plussers

Bij alle groepen waar de vaccinatie is gestart, zien we dus een positief effect.