Terug naar alle artikelen

Wat betekent de Britse variant voor Nederland?

Virussen veranderen voortdurend, waardoor ze zich anders kunnen gedragen. Eind 2020 ontdekten Britse onderzoekers een variant van het coronavirus die veel besmettelijker is dan de andere varianten van het virus die we al kenden. Terwijl het oorspronkelijke virus minder mensen besmet, neemt het aantal besmettingen van de zogenaamde Britse variant juist toe. Wat betekent dit voor Nederland?

Toeristen in Nederland

Kijk voor meer informatie over de verspreiding van het virus op de pagina ‘Reproductiegetal’ op het dashboard.

Dertig tot vijftig procent besmettelijker

Er zijn duizenden varianten van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De meest besmettelijke variant zal uiteindelijk overheersen. Het reproductiegetal (R-getal) van de Britse variant is naar schatting dertig tot vijftig procent hoger dan het oorspronkelijke virus. Dat betekent dus dat deze variant dertig tot vijftig procent meer mensen besmet. Het RIVM schat dat de Britse variant in februari 2021 het meeste voorkomt in Nederland.

Grafiek die toename Britse variant toont

Niet zieker, wel meer patiënten

Mensen worden niet zieker van de Britse variant. Het grote gevaar is dat er meer mensen ziek worden door deze variant. Hierdoor komen meer mensen in het ziekenhuis terecht, waardoor de druk op de zorg groeit. Er zullen ook meer mensen overlijden.

Maatregelen

Voor elke variant van het coronavirus geldt dat we het aantal besmettingen alleen omlaag krijgen met maatregelen en vaccinaties. Het RIVM heeft de effecten van verschillende maatregelen berekend. Sinds de lockdown van 14 december gelden er al strenge maatregelen, maar om de Britse variant in te dammen, zijn extra maatregelen nodig. Daarom is in de week van 20 januari de lockdown nog verder aangescherpt met een avondklok. Voor de maatregelen die nu gelden, kun je terecht op de pagina Maatregelen.