Terug naar alle artikelen

Wat is Infectieradar?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de verspreiding van infectieziekten in de gaten. Met Infectieradar onderzoekt het RIVM of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met bijvoorbeeld het coronavirus, griepvirus of RS-virus. De meeste aandacht van Infectieradar is nu gericht op de verspreiding van het coronavirus.

Wat onderzoekt Infectieradar?

Infectieradar onderzoekt of mensen in Nederland klachten hebben zoals koorts, loopneus, hoesten, niezen, keelpijn, koorts of verlies van reuk of smaak. Dit soort klachten kunnen wijzen op een virusbesmetting.

Hoe werkt Infectieradar?

Iedereen in Nederland kan meedoen. Het maakt niet uit of iemand gevaccineerd is tegen infectieziekten of chronische klachten heeft. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding van het coronavirus is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen, ongeacht achtergrond, leeftijd of risicofactoren. Deelnemers krijgen wekelijks een e-mail vragenlijst waarbij aangegeven kan worden of en welke klachten zij in de afgelopen week hebben gehad.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het RIVM gebruikt de informatie van Infectieradar voor wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van diverse virussen en infectieziekten. Met dit onderzoek kan een mogelijke opleving van het coronavirus sneller herkend worden. Het kan ook helpen te begrijpen waarom sommige mensen meer of minder vaak een infectie krijgen.