Terug naar alle artikelen

Zo zien we 6 miljoen prikken terug in de positieve testen en ziekenhuisopnames

Op 6 januari 2021 is Nederland begonnen met vaccineren om mensen te beschermen tegen COVID-19. Vier maanden later zijn er 6 miljoen prikken gezet en dat is te zien in de cijfers over het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames. Groepen die een prik hebben gehad testen minder vaak positief op het coronavirus en komen minder vaak in het ziekenhuis met COVID-19 dan groepen die nog niet gevaccineerd zijn.

Minder positieve testen bij gevaccineerde groepen

Een groot deel van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten is gevaccineerd. Ook een groot deel van de 80-plussers die zelfstandig thuis wonen is gevaccineerd.

In onderstaande grafieken kun je zien hoeveel 90-plussers en hoeveel 80’ers er positief zijn op het virus getest. Dit zijn zowel bewoners van verpleeghuizen als mensen die zelfstandig thuis wonen. De grijze stippellijn laat het gemiddelde aantal positieve testen zien voor alle leeftijden.

Aantal positieve testen van mensen ouder dan 90 jaar door de tijd heen
Aantal positieve testen van mensen van 80 tot en met 89 jaar door de tijd heen

In de grafieken is duidelijk te zien dat de lijnen voor 80’ers en 90-plussers tot half februari 2021 ongeveer hetzelfde lopen als de lijn voor het gemiddelde, met pieken en dalen op ongeveer dezelfde momenten. In de winter van 2021 is begonnen met de vaccinatie van 80’ers en 90-plussers en vanaf half februari zien we dat dat werkt. Steeds minder 80’ers en 90-plussers werden positief getest, terwijl het gemiddelde aantal positieve testen juist groter werd.

Ook een steeds grotere groep 70’ers heeft minimaal één prik gehad. De verwachting is dat het aantal positieve testen in deze leeftijdsgroep binnenkort ook gaat dalen.

Op de pagina met cijfers over positieve testen staat een interactieve grafiek met positieve testen per leeftijdsgroep. Door op een knop bij de grafiek te klikken, kun je zien hoeveel mensen van die leeftijd positief zijn getest en hoe dit verandert door de tijd heen.

Minder ouderen in het ziekenhuis

Door de vaccinaties komen steeds minder ouderen in het ziekenhuis met COVID-19. Het aantal 80-plussers dat in het ziekenhuis wordt opgenomen neemt al een tijdje af, terwijl het totale aantal opnames ongeveer gelijk blijft. Meer uitleg over de leeftijden van mensen in ziekenhuizen en op de IC’s staat in het artikel ‘Leeftijdsverdeling van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen’ .

Aantal ziekenhuisopnames van mensen ouder dan 80 jaar door de tijd heen

Als steeds meer mensen een prik krijgen, worden minder mensen ernstig ziek. Het aantal ziekenhuisopnames neemt dan dus af. De verwachting is dat we de daling binnenkort gaan zien bij de groep 70’ers en later bij de andere groepen die dan een prik hebben gehad.