Besmettingen - Reproductiegetal

Reproductiegetal

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op woensdag 21 april. Wordt twee keer per week bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Meest recente reproductiegetal

1.06 positief geteste mensen per dag.
gelijk aan de vorige waarde

Aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Dit is altijd het reproductiegetal van twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is.

Ondersteunende afbeelding bij bovenstaande uitleg

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen. Bij een getal hoger dan 1 stijgt het aantal besmettingen.

Waarde van maandag 5 april verkregen op woensdag 21 april · Bron: RIVM

Het reproductiegetal door de tijd heen

De effectieve R is een schatting. Voor recente R schattingen is de betrouwbaarheid niet groot, daarom loopt de R-lijn niet door in de laatste twee weken.

17 feb. 20205 apr. 20210123Signaalwaarde: 1

Waarde van woensdag 21 april · Bron: RIVM