Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Terug naar alle cijfers

Vroege signalen - Klachten bij huisartsen

Aantal patiënten met eerste melding van COVID-19 klachten bij de huisarts

Elke week berekent het Nivel aan de hand van de geregistreerde klachten door huisartsen, het aantal patiënten dat voor de eerste keer contact opneemt met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waardes verkregen op donderdag 14 januari. Wordt wekelijks bijgewerkt.

Bron: Nivel

Download data: Nivel

Geschat aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten

3.847
1.706 meerdan de vorige waarde

Geschat aantal patiënten dat voor het eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten per week.

Waarde van maandag 4 januari - zondag 10 januari · Bron: Nivel

Aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners

20,9
9,9 meerdan de vorige waarde

Aantal patiënten, per 100.000 inwoners, dat voor het eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten, per week.

Waarde van maandag 4 januari - zondag 10 januari · Bron: Nivel

Verloop over tijd

Terug naar alle cijfers