Toegankelijkheid

Het Coronadashboard wil dat iedereen deze website kan gebruiken, vanaf elke mobiele telefoon, tablet of PC en in iedere browser. De informatie op dit dashboard kan ingewikkeld zijn. Daarom spannen we ons in om deze informatie voor iedereen begrijpelijk te maken, in het Nederlands én in het Engels. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u ons hier een mail sturen.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat websites van de overheid moeten voldoen aan eisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Dat is een verzameling richtlijnen voor de toegankelijkheid van websites, gericht op mensen met een beperking. Het Coronadashboard heeft een toegankelijkheidsonderzoek aangevraagd, wat een rapport heeft opgeleverd. In dit rapport is te lezen waar het dashboard wel en niet aan voldoet als het om de toegankelijkheid gaat . Lees ook de toegankelijkheidsverklaring van het dashboard. Deze verklaring is voor het laatst herzien op 8 februari 2021. Sinds deze datum werkt het dashboard aan de verbeterpunten die in het rapport zijn benoemd. Daarnaast evalueren en verbeteren we de toegankelijkheid voortdurend.

Hoe verbeteren wij de toegankelijkheid van het Coronadashboard?

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen controleren regelmatig of (onderdelen van) de website goed toegankelijk zijn. Zowel het gebruik van de website als de inhoud. Gevonden problemen lossen wij op.
  • Gebruikers: we vragen regelmatig gebruikers van het dashboard naar hun ervaringen en verbeteren onze website daarmee.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid bij en passen dit toe.