Rijksoverheid

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer

Terug naar alle cijfers

Overige indicatoren

Rioolwatermeting in Groningen

Het aantal virusdeeltjes in een milliliter rioolwater, afkomstig van circa 300 locaties in Nederland. Voor het landelijke cijfer wordt uitgegaan van het totaal aantal virusdeeltjes dat wordt aangetroffen in een week, gedeeld door het totaal aantal locaties waar de data van afkomstig is.

Berekening van het gemiddeld aantal virusdeeltjes in een milliliter rioolwater van deze veiligheidsregio

84.58 virusdeeltjes in een milliliter rioolwater.

Voor het landelijke cijfer wordt uitgegaan van het totaal aantal virusdeeltjes dat wordt aangetroffen in een week, gedeeld door het totaal aantal locaties waar de data van afkomstig is.

Verloop over tijd

Laatste bekende waarde per RWZI-locatie in Groningen