Maatregelen in Fryslân

De basisadviezen om de verspreiding van corona te beperken ziet u hieronder.

Ga voor alle geldende corona-adviezen naar Rijksoverheid.nl.

Kijk wanneer u in quarantaine moet of wanneer u zich moet (laten) testen op Quarantainecheck.nl.

Gaat u op reis? Controleer de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Adviezen om verspreiding van corona te beperken

Adviezen
Was vaak uw handen. Schud geen handen.
Klachten? Blijf thuis en doe een (zelf)test.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Haal een vaccin, boosterprik of herhaalprik.
Hoest en nies in uw elleboog.