Gedrag

Naleving en Draagvlak

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen. Lees meer in de cijferverantwoording.

Enquête is afgenomen tussen maandag 15 februari en zondag 21 februari. Wordt 3-wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Elke drie weken wordt een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Deelnemers aan deze enquête beantwoorden allemaal dezelfde vragen over de gedragsregels die de overheid opstelt vanwege corona. In hoeverre steunen ze de regels en in hoeverre leven ze de regels ook na? Dit onderzoek wordt gecoördineerd en gepubliceerd door RIVM. De praktische uitvoering wordt verzorgd door Kantar Public.

Aantal respondenten

197

Aantal mensen dat heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Waarde van maandag 15 februari - zondag 21 februari · Bron: RIVM

Gedragsregels

PercentageGedragsregelsVerschil met vorige meting*
90%
Avondklokgelijk
85%
Draag een mondkapje in publieke binnenruimtesgelijk
75%
Vermijd drukke plekkengelijk
74%
Ontvang het maximaal aantal personen thuisgelijk
67%
Houd 1,5 meter afstandgelijk
65%
Werk volledig thuis als dat kangelijk
61%
Hoest en nies in je ellebooggelijk
32%
Was vaak je handengelijk

Deze tabel toont het percentage van de deelnemers aan het onderzoek dat aangeeft de gedragsregels te volgen in zijn/haar dagelijks leven.

* De rechter kolom geeft aan of met minstens 95% zekerheid gezegd kan worden dat er een statistisch verantwoord verschil is vergeleken met de vorige meting.

Gedragsregels over tijd

Deze grafiek toont veranderingen in de loop van de tijd van het percentage van de respondenten dat aangeeft de gedragsregel te volgen in zijn/haar dagelijks leven.