Kwetsbare groepen - Thuiswonende 70-plussers

Thuiswonende 70-plussers in Twente - nieuwe besmettingen

Personen van 70 jaar of ouder zijn extra kwetsbaar bij een besmetting met het coronavirus. Door zicht te houden op het aantal besmettingen onder deze groep kunnen de juiste maatregelen genomen worden om het virus in te dammen. Het gaat hierbij alleen om zelfstandig wonende 70-plussers. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waarden verkregen op zaterdag 6 maart. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Aantal positief geteste thuiswonende 70-plussers

6
5 meerdan de vorige waarde

Het aantal 70-plussers in deze veiligheidsregio waarvan gisteren is gemeld dat ze besmet zijn met COVID-19.

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: RIVM

Aantal positief geteste thuiswonende 70-plussers per dag, per 100.000

6,89

Door te berekenen hoeveel thuiswonende 70-plussers in deze regio dagelijks besmet worden per 100.000 70-plussers is vergelijking met andere regio's mogelijk.

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: RIVM

Nieuwe besmettingen onder thuiswonenden van 70 jaar of ouder: verloop over tijd

Deze grafiek toont het aantal besmettingen onder thuiswonende ouderen over tijd.
1 jul.5 mrt.020406080

Bron: RIVM

Thuiswonende 70-plussers in Twente - COVID-19 sterfte

Aantal thuiswonende personen van 70 jaar of ouder in deze veiligheidsregio die zijn overleden aan COVID-19, per dag. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waarden verkregen op zaterdag 6 maart. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Aantal 70-plussers overleden aan COVID-19, per dag

0
Aantal thuiswonende personen van 70 jaar of ouder in deze regio waarvan gisteren is gemeld dat ze zijn overleden aan COVID-19

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: RIVM

Aantal aan COVID-19 overleden 70-plussers door de tijd heen

Deze grafiek toont het aantal thuiswonende ouderen dat is overleden aan COVID-19 over tijd.
1 jul.5 mrt.0246

Bron: RIVM