Besmettingen
- Positieve testen

Bron- en contactonderzoek GGD'en in Utrecht

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk om te weten waar mensen besmet raken met het virus. De GGD’en zoeken tijdens het bron- en contactonderzoek onder andere uit waar iemand mogelijk besmet is met het virus.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 17 september. Wordt wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Verzamelde gegevens

Genoeg gegevens

De GGD heeft van 6 tot en met 12 september regulier bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Er zijn genoeg gegevens verzameld om een betrouwbaar overzicht te geven van de situaties van besmettingen.

Mogelijke situatie van besmetting bekend

54,7%

Percentage van alle gemelde besmettingen in deze veiligheidsregio waar in het bron- en contactonderzoek naar voren is gekomen in welke situatie iemand het virus mogelijk heeft opgelopen. Dit gaat over de periode van 6 tot en met 12 september.

Van 706 van de 1.290 gemelde besmettingen in deze veiligheidsregio is bekend in welke situatie iemand mogelijk besmet is.

Waarde van maandag 6 september - zondag 12 september · Bron: RIVM

Situaties waarin mensen mogelijk besmet zijn geraakt

De tabel laat zien hoeveel procent van de besmette mensen uit deze veiligheidsregio het virus mogelijk heeft gekregen in de genoemde situatie. Mensen die besmet zijn, weten niet altijd zeker waar of van wie ze het virus hebben gekregen. Iemand die thuis óf op het werk óf op reis besmet is geraakt, telt mee in alle drie situaties. Het totaal van alle situaties kan daarom meer zijn dan 100%. De informatie gaat over de periode van 6 tot en met 12 september en bevat geen mensen waarvan de situatie van besmetting onbekend is.

SituatieMogelijk besmet
Thuis en bezoek
60,9%
Werk
5,5%
School en kinderopvang
30,5%
Gezondheidszorg
2,0%
Bijeenkomsten
4,8%
Reizen
2,4%
Horeca
2,5%
Overig
1,6%

Waarde van maandag 6 september - zondag 12 september · Bron: RIVM

Situaties waarin mensen mogelijk besmet zijn door de tijd heen

Selecteer een situatie om veranderingen door de tijd heen te zien. De grafiek laat zien hoeveel procent van de besmette mensen uit deze veiligheidsregio het virus mogelijk heeft gekregen in de geselecteerde situatie.

Selecteer één of meerdere situaties om deze apart te bekijken

Selecteer een situatie om veranderingen door de tijd heen te zien. De grafiek laat zien hoeveel procent van de besmette mensen uit deze veiligheidsregio het virus mogelijk heeft gekregen in de geselecteerde situatie. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
14 dec. 202029 apr. 202112 sep. 20210%20%40%60%80%100%
  • Niet genoeg gegevens

Bron: RIVM