Besmettingen - Positieve testen

Bron- en contactonderzoek GGD'en in Utrecht

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk om te weten waar mensen besmet raken met het virus. De GGD’en zoeken tijdens het bron- en contactonderzoek onder andere uit waar iemand mogelijk besmet is met het virus.

Laatste waardes verkregen op zaterdag 19 juni. Wordt wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Verzamelde gegevens

Genoeg gegevens

De GGD heeft van 7 tot en met 13 juni regulier bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Er zijn genoeg gegevens verzameld om een betrouwbaar overzicht te geven van de situaties van besmettingen.

Mogelijke situatie van besmetting bekend

69,4%

Percentage van alle gemelde besmettingen in deze veiligheidsregio waar in het bron- en contactonderzoek naar voren is gekomen in welke situatie iemand het virus mogelijk heeft opgelopen. Dit gaat over de periode van 7 tot en met 13 juni.

Van 544 van de 784 gemelde besmettingen in deze veiligheidsregio is bekend in welke situatie iemand mogelijk besmet is.

Waarde van maandag 7 juni - zondag 13 juni · Bron: RIVM

Situaties waarin mensen mogelijk besmet zijn geraakt

De tabel laat zien hoeveel procent van de besmette mensen uit deze veiligheidsregio het virus mogelijk heeft gekregen in de genoemde situatie. Mensen die besmet zijn, weten niet altijd zeker waar of van wie ze het virus hebben gekregen. Iemand die thuis óf op het werk óf op reis besmet is geraakt, telt mee in alle drie situaties. Het totaal van alle situaties kan daarom meer zijn dan 100%. De informatie gaat over de periode van 7 tot en met 13 juni.

SituatieMogelijk besmet
Thuis en bezoek
59,7%
Werk
11,9%
School en kinderopvang
19,9%
Gezondheidszorg
1,3%
Bijeenkomsten
4,2%
Reizen
10,7%
Horeca
1,1%
Overig
2,0%

Waarde van maandag 7 juni - zondag 13 juni · Bron: RIVM

Situaties waarin mensen mogelijk besmet zijn door de tijd heen

Selecteer een situatie om veranderingen door de tijd heen te zien. De grafiek laat zien hoeveel procent van de besmette mensen uit deze veiligheidsregio het virus mogelijk heeft gekregen in de geselecteerde situatie.

Selecteer een of meerdere situaties om deze apart te bekijken

14 dec. 202013 jun. 2021020406080100
  • Niet genoeg gegevens

Bron: RIVM