Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Terug naar alle cijfers

Gedrag

Naleving en Draagvlak

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen. Lees meer in de cijferverantwoording.

Enquête is afgenomen tussen maandag 4 januari en zondag 10 januari. Wordt 3-wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Elke drie weken wordt een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Deelnemers aan deze enquête beantwoorden allemaal dezelfde vragen over de gedragsregels die de overheid opstelt vanwege corona. In hoeverre steunen ze de regels en in hoeverre leven ze de regels ook na? Dit onderzoek wordt gecoördineerd en gepubliceerd door RIVM. De praktische uitvoering wordt verzorgd door Kantar Public.

Aantal respondenten

209

Aantal mensen dat heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Waarde van maandag 4 januari - zondag 10 januari · Bron: RIVM

Gedragsregels

PercentageGedragsregelsVerschil met vorige meting*
93%
Ontvang het maximaal aantal personen thuislager
88%
Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes-
78%
Werk zoveel mogelijk thuishoger
78%
Vermijd drukke plekken-
67%
Houd 1,5 meter afstandhoger
63%
Hoest en nies in je elleboog-
33%
Was vaak je handen-

Deze tabel toont het percentage van de deelnemers aan het onderzoek dat aangeeft de gedragsregels te volgen in zijn/haar dagelijks leven.

* De rechter kolom geeft aan of met minstens 95% zekerheid gezegd kan worden dat er een statistisch verantwoord verschil is vergeleken met de vorige meting.

Gedragsregels over tijd

Deze grafiek toont veranderingen in de loop van de tijd van het percentage van de respondenten dat aangeeft de gedragsregel te volgen in zijn/haar dagelijks leven.

Terug naar alle cijfers