Vroege signalen

Virusdeeltjes in rioolwater Brabant-Zuidoost

Als je besmet bent met het coronavirus, zitten er vaak virusdeeltjes in je ontlasting. Deze komen in het riool terecht. Door het rioolwater bij zuiveringsinstallaties te testen op virusdeeltjes, krijgen we informatie over de ernst van het virus. Let op: Vanaf 4 maart is de rekenmethode verder verfijnd. Dit leidt tot andere waarden. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op donderdag 22 april. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners

286,34
63,88 meerdan de vorige waarde
x100 miljard

Een gemiddelde wordt berekend aan de hand van alle rioolmeetwaarden van één week. Er wordt hierbij rekening gehouden met hoeveel inwoners er zijn aangesloten per rioolwaterzuiveringsinstallatie, en voor welk deel een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de veiligheidsregio ligt.

Waarde van maandag 12 april - zondag 18 april · Bron: RIVM

Aantal metingen per week

17

In totaal hebben 9 van de 9 meetlocaties minimaal één meting doorgegeven in de week.

Meetlocaties kunnen meerdere metingen per week doorgeven. Per week kan het aantal metingen per locatie verschillen doordat niet alle metingen lukken.

Waarde van maandag 12 april - zondag 18 april · Bron: RIVM

Gemiddeld aantal virusdeeltjes door de tijd heen (per 100.000 inwoners)

x100 miljard
1 okt1 jan1 apr08001.600
  • Weekgemiddelde veiligheidsregio
  • Individuele meetwaarden

Bron: RIVM