Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Risiconiveaus

De kaart geeft het risiconiveau per veiligheidsregio weer.

Meer over de risiconiveaus

Legenda

1
Waakzaam
2
Zorgelijk
3
Ernstig
4
Zeer Ernstig
Terug naar alle cijfers