Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Bron- en contactonderzoek GGD'en

Waar komen de cijfers vandaan?

Het RIVM leverde de cijfers aan als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

GGD’en voerden het bron- en contactonderzoek (BCO) uit bij mensen met een positieve testuitslag. Hierbij onderzoeken de GGD’en onder andere in welke situatie iemand mogelijk besmet is. De GGD’en hebben 21 mogelijke situaties van besmettingen benoemd. Voor het overzicht op het dashboard, hadden we deze 21 situaties verdeeld over 8 categorieën. In onderstaand overzicht staan de acht categorieën met de situaties die onder de betreffende categorie vallen.

1. Thuis en bezoek

2. Werk

3. School en kinderopvang

4. Gezondheidszorg

5. Bijeenkomsten

6. Reizen

7. Horeca

8. Overig

Aanpassingen en correcties

Bron- en contactonderzoek afgeschaald
Bij een positieve coronatest voerde de GGD tot eind 2021 bron- en contactonderzoek uit. De GGD nam contact op met de besmette persoon om uit te zoeken waar deze mogelijk besmet was geraakt, en om na te gaan met wie deze contact had gehad. Het bron- en contactonderzoek is in het najaar van 2021 afgeschaald. Daardoor zijn er steeds minder gegevens beschikbaar en wordt de pagina Bron- en contactonderzoek niet meer geüpdatet. De kaarten op deze pagina boden gegevens over het bron- en contactonderzoek in de veiligheidsregio’s tot 15 mei 2022.

Aanpassingen in de cijfers

Vanaf 5 november 2021 werkten GGD’en met een nieuwe vorm van bron- en contactonderzoek: BCO op maat. Met BCO op maat kwam het vaker voor dat er genoeg informatie beschikbaar was om op het dashboard de mogelijke situaties van besmetting te tonen.

Net als in de ‘oude’ systematiek, kent ook BCO op maat een fasemodel. Dit hield in dat als er veel besmettingen waren, het BCO naar een andere fase ging en op een minder uitgebreide manier werd uitgevoerd. Bij BCO op maat werkte de GGD met de kleurcodes groen, oranje en rood. In fase groen werd BCO op maat volledig uitgevoerd. Oranje hield in dat BCO op maat beperkt werd uitgevoerd. In fase rood werd degene die positief getest is, alleen gebeld met de uitslag en geen verdere gegevens.

In tegenstelling tot bij de oude systematiek, was het zo dat als een van de 25 GGD-regio's in fase groen of oranje zat, er voldoende gegevens beschikbaar waren om informatie over BCO op het dashboard te kunnen tonen.