Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Druk op de zorg - Verzuimpercentage

Aanpassing in de aanlevering van de gegevens

Met het einde van de pandemie is de monitoring op toegankelijkheid door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gewijzigd. Hierdoor worden de gegevens voor het onderdeel 'Druk op de zorg' niet meer aangeleverd aan het LCPS.

Op 30 mei 2023 is het laatste bericht gepubliceerd over het ziekteverzuim onder het zorgpersoneel op de verpleeg- en de intensive care afdelingen. Dit was tot 20 juni 2023 te zien op de Samenvattingspagina op het dashboard.

De toegankelijkheid van de zorg wordt door de NZa nog steeds gemonitord, en over langere periode gerapporteerd. Als het nodig is publiceert de NZa een extra monitor of licht een bepaald onderwerp verder uit.

Lees meer op de website van de NZa