Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Gemeentelijke herindeling

Waar komen de cijfers vandaan?

In Nederland vinden er vaak samenvoegingen of splitsingen van gemeenten plaats. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwerkt gemeentelijke herindelingen in de data die aangeleverd wordt voor het coronadashboard.

Hoe komen de cijfers tot stand?

We passen op het dashboard de kaarten aan naar de gewijzigde grenzen. De cijfers van gemeenten die niet meer bestaan, worden toegevoegd aan de cijfers van de gemeenten waarmee ze zijn samengevoegd.

Lees meer op over gemeentelijke herindeling op de website van de Rijksoverheid.