Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Kwetsbare groepen en 70-plussers

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers over de verpleeghuiszorg zijn afkomstig van het RIVM. Het RIVM levert de cijfers aan als open data.

Let op: gegevens worden niet meer bijgewerkt.

Op 1 juli 2023 verviel de meldingsplicht voor corona. Ook verpleeghuizen hoeven niet meer door te geven of er bewoners met COVID-19 zijn besmet. Hierdoor worden de gegevens over verpleeghuizen na 11 juli 2023 niet meer bijgewerkt op het dashboard.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Positief geteste bewoners
Het RIVM merkt een persoon als een verpleeghuisbewoner aan als deze volgens de gegevens van het centrale administratiesysteem OSIRIS een bewoner is van een verpleeghuis of van een woonzorgcentrum voor ouderen. De GGD vraagt voor iedere nieuw positief geteste persoon of dit een verpleeghuisbewoner of een bewoner van een woonzorgcentrum voor ouderen is. Als niet bekend is of een persoon in een verpleeghuis of in een woonzorgcentrum voor ouderen woont, gebruikt het RIVM de oude definitie (zie hieronder bij 'Veranderingen in de cijfers').

Verpleeg- en verzorgingshuizen met positieve testen
Het RIVM heeft het totaal aantal verpleeghuislocaties per regio bepaald op basis van de lijst van Zorgkaart Nederland. Verpleeghuizen met dezelfde postcode rekent het RIVM tot één verpleeghuislocatie. Het RIVM volgt hierbij dezelfde logica als bij het bepalen van het aantal besmette locaties. Het totaal aantal verpleeghuislocaties per regio is nodig om het percentage besmette verpleeghuislocaties te berekenen. Voor het landelijke totaal van verpleeghuislocaties tellen we de totalen van alle regio's bij elkaar op.

Gemiddelde over 7 dagen
In de grafiek over het aantal positief geteste bewoners en in de grafiek over het aantal overleden bewoners tonen we ook een gemiddelde over 7 dagen.

Aanpassingen

Wijziging aanlevering data vanaf 1 januari 2023
Per 1 januari 2023 wordt bij een positieve testuitslag niet meer bijgehouden of een 70-plusser thuiswonend of een bewoner van een verpleeghuis is.

Deze informatie werd door de GGD’en verzameld en was een belangrijke informatiebron in een eerder stadium van de COVID-19 pandemie.

Ondertussen zijn er andere monitoringsinstrumenten en informatiebronnen (zoals Infectieradar, rioolwater- en kiemsurveillance en ziekenhuisregistraties) belangrijk geworden of verder ontwikkeld.

Vanaf 10 januari 2023 worden positief geteste mensen wel gerapporteerd als bewoner van een verpleeghuis mits de postcode van deze persoon overeenkomt met de locatie van een verpleeghuis.

Het onderdeel Verpleeghuislocaties met positieve testen blijft bijgewerkt worden op deze pagina Kwetsbare groepen en 70-plussers.

Als de epidemiologische situatie verandert en extra databronnen nodig zijn, dan kunnen de GGD’en gevraagd worden om weer aanvullende informatie aanleveren.

Veranderingen in de cijfers november 2021
Tot eind september 2020 gebruikte het RIVM een definitie (zie hieronder bij 'Oude definitie') om te bepalen of een positief getest persoon verpleeghuisbewoner is. Dit leidde tot een incompleet aantal besmette verpleeghuislocaties. Sinds 1 juli 2020 registreren de GGD'en bij iedere melding of een nieuw besmette persoon in een verpleeghuis woont. Het RIVM gebruikt deze registratie sinds 29 september 2020. De cijfers op het dashboard geven vanaf dat moment – met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 – een veel beter beeld van het werkelijke aantal besmette personen en verpleeghuislocaties. Voor meldingen van positief geteste bewoners zonder vermelde eerste ziektedag wordt door het RIVM een berekende eerste ziektedag vastgesteld. Vanaf 16 juli 2021 is deze rekenmethode aangepast. De cijfers van het aantal besmette locaties zijn met terugwerkende kracht aangepast op het dashboard.

Vanaf begin november 2021 worden in de meeste gevallen personen ingedeeld als bewoner van een verpleeghuis of woonzorgcentrum op basis van de postcode (bijv. 1234AB) en een leeftijd van boven de 70 jaar, in plaats van een systematische navraag door de GGD. Dit is het gevolg van een afgeschaald Bron- en Contactonderzoek.

Oude definitie
Volgens de oude definitie is iemand een verpleeghuisbewoner als deze persoon voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • OSIRIS kan de persoon op basis van de postcode koppelen aan een bekende verpleeghuislocatie of een woonzorgcentrum voor ouderen.
  • OSIRIS kan de persoon op basis van de postcode koppelen aan een plaats waar de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden met de naam 'verpleeghuis' of een daaraan gerelateerde term.
  • OSIRIS kan de persoon aan de hand van een andere term in het systeem in verband brengen met een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen.

Daarnaast moet de persoon voldoen aan elk van deze voorwaarden:

  • De persoon is ouder dan 70 jaar.