Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Leeftijdsgroepen in grafieken

Waar komen de cijfers vandaan?

Patiënten in beeld
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert de cijfers over de leeftijden van opgenomen patiënten aan als open data.

Leeftijdsverdeling van de Nederlandse bevolking
Cijfers over de leeftijdsverdeling van de bevolking komen uit open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe komen de cijfers tot stand?

Patiënten in beeld
In de data staan per leeftijdsgroep de weektotalen van de opnames die in die week hebben plaatsgevonden. Het wordt aangeleverd door Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en bewerkt door het RIVM.

De grafieken bij ziekenhuis- en IC-opnames tonen die weektotalen. Om leeftijdsgroepen met elkaar te kunnen vergelijken, berekenen we aantallen per 1 miljoen mensen uit een specifieke leeftijdsgroep. De bevolkingsgrootte per leeftijdsgroep bepalen we aan de hand van de CBS-indeling.

Rekenvoorbeeld
Het gemiddelde van het aantal positieve testen, van mensen 90 jaar en ouder, is 26,14 op 129.831 mensen uit de leeftijdsgroep 90+.
De rekensom is 26,14 / 129.831 x 100.000 ≈ 20,13.
Per 100.000 mensen uit de leeftijdsgroep 90+ zijn 20,13 mensen positief getest.

Door dit met alle leeftijdsgroepen te doen, kunnen we de groepen met elkaar vergelijken. Het landelijk gemiddelde in de leeftijdsgrafiek is het gemiddelde met alle gevallen waarvan de leeftijd bekend is.

Bij een vergelijking van bijvoorbeeld de leeftijdsgroep 90+ met het landelijk gemiddelde, bestaat dit landelijke gemiddelde uit alle leeftijdsgroepen inclusief die van 90+.

Aanpassingen en correcties

De laatste dagen in de grafiek zijn nog niet compleet. Het RIVM vult met terugwerkende kracht de cijfers aan en kan ook correcties doorvoeren.