Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Patiënten met klachten bij de huisarts

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers over patiënten met COVID-19-achtige klachten bij huisartsen kwamen tot 1 september 2021 wekelijks op donderdag van het Nivel. Deze data zijn beschikbaar als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Het Nivel ontving elke week gegevens over de zorg die huisartsen aan patiënten leverden, via een representatieve steekproef onder zo'n 350 huisartsenpraktijken in heel Nederland. Op basis hiervan berekende het Nivel het aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten in de afgelopen week. Dit deed het Nivel op basis van diagnosecodes die de huisartsen aanvinken en aanvullende omschrijvingen die wijzen op COVID-19-achtige klachten. De diagnosecodes zijn:

  • acute infectie bovenste luchtwegen
  • andere infectie(s) luchtwegen
  • influenza
  • pneumonie
  • andere virusziekte(n)
  • andere infectieziekte
  • koorts
  • benauwdheid
  • hoesten

Om een grotere precisie te bereiken, berekende het Nivel elke week de cijfers van de voorgaande weken opnieuw. Het nam hierbij gegevens mee die pas later bekend werden.