Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Positieve testen

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers over het aantal positief geteste mensen komen van het RIVM. Deze gegevens zijn beschikbaar als open data. Het RIVM levert ook de cijfers over leeftijden van positief geteste personen aan als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Aantal positieve testen
Het gaat om het aantal positief geteste mensen die aan het RIVM gemeld zijn in de afgelopen 24 uur, tot 10.00 uur op de dag van publicatie van het cijfer. De gebruikte datum is de datum van melding door de GGD bij het RIVM. Dat is dus niet hetzelfde als de datum waarop mensen zijn getest. De gegevens betreffen de dag waarop de test plaatsvond. Testuitslagen zijn bekend na gemiddeld 1 of 2 dagen.

Artsen en laboratoria moeten besmettingen met infectieziekten melden bij de GGD. Particuliere organisaties en individuen nemen echter ook tests af. De uitslagen hiervan worden niet altijd bij de GGD gemeld of de melding telt niet mee omdat de gebruikte test niet voldoet aan de normen van het RIVM. Commerciële testers zijn wel verplicht positieve testgevallen te melden aan de GGD. Het (dagelijks) aantal besmettingen dat we op het dashboard tonen geeft dus geen compleet beeld.

Voor het berekenen van het percentage positief geteste mensen wordt alleen gekeken naar de tests die via de GGD plaatsvinden en waarvan de testuitslag bekend is. We berekenen het zevendaags gemiddelde van de testuitslagen van tests die zijn afgenomen tot en met twee dagen geleden. Tests die daarna zijn afgenomen, worden niet meegenomen in de berekening omdat het tijd kost voordat de uitslag van een test binnen is. Zo weten we dat de meeste testuitslagen binnen zijn en het percentage positieve tests de juiste verhouding weergeeft.

Het doorgeven van cijfers is deels mensenwerk. Het komt voor dat op het moment dat het RIVM de balans opmaakt over het laatste etmaal, nog niet alle besmettingen goed zijn doorgegeven door de GGD’en. Ontbrekende meldingen worden dan later alsnog doorgegeven. Het ontbreken van meldingen of het vertraagd doorgeven van meldingen kan het dagelijkse beeld vertekenen. Het voortschrijdende gemiddelde filtert dit soort fluctuaties eruit en geeft daarom vaak een beter beeld.

Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, kijken we hoeveel positieve testen er zijn per 100.000 mensen over de afgelopen 7 dagen. Uitleg over deze berekeningen zijn te vinden onder de kop Algemeen in deze Cijferverantwoording.

Leeftijdsgroepen
De cijfers over leeftijden van positief geteste personen komen uit een andere databron dan de cijfers over positieve testen, omdat in de dataset over positieve testen geen leeftijden staan. In de twee datasets worden verschillende datums gebruikt.

De gebruikte datums in het bestand met de leeftijden zijn:
• de eerste ziektedag
als dat niet bekend is: de dag van de (eerste) positieve laboratoriumuitslag
als dat ook niet bekend is: de dag waarop de melding bij de GGD binnenkwam

Het bestand over positieve testen gebruikt de datum van melding door het RIVM. Deze datum ligt per positieve testuitslag meestal verder in de toekomst dan de datums die in het bestand met de leeftijden staan. Daarnaast zijn er positieve testuitslagen van mensen waarvan de leeftijd onbekend is. Er zijn daarom verschillen tussen de grafiek voor het absolute aantal positief geteste personen en de grafiek met de leeftijden van positief geteste personen.

De grafiek toont gemiddelden over de afgelopen 7 dagen. Om leeftijdsgroepen met elkaar te kunnen vergelijken, berekenen we aantallen per 100.000 mensen.

Groeigetal
Het Groeigetal (of G-getal) geeft de procentuele ontwikkeling van het aantal positieve tests in de afgelopen 7 dagen ten opzichte van het aantal positieve tests in de 7 dagen ervoor. Voor de berekening van het Groeigetal moeten cijfers beschikbaar zijn van 14 rapportagedagen (de afgelopen 7 dagen + de 7 dagen ervoor).

De historie van het Groeigetal wordt dagelijks opnieuw berekend door het Ministerie van VWS op basis van de data van het RIVM, zodat eventuele correcties vanuit het RIVM op aantallen positieve tests verwerkt zijn in het historische verloop van het Groeigetal. De berekening van het Groeigetal sluit aan bij de methode die door Stichting IPSE Studies wordt gehanteerd. Het Groeigetal is geïntroduceerd door de Volkskrant.

Aanpassingen en correcties

Sluiting GGD-teststraten

Het coronavirus heeft een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 4 april 2023 niet meer bijgewerkt.

Aanpassingen

Het RIVM kan met terugwerkende kracht correcties uitvoeren op eerder gepubliceerde cijfers. Deze correcties komen dan in het open databestand te staan en worden overgenomen door het dashboard. Het databestand registreert op niveau van veiligheidsregio en gemeente. Om tot landelijke gegevens te komen tellen we alle meldingen bij elkaar op. In het aanleverbestand wordt voor sommige meldingen de gemeente en/of veiligheidsregio niet vermeld, omdat die gegevens ontbreken. Die kunnen dan niet op dat niveau worden getoond, maar wel op landelijk niveau.

11 april 2022
Per 11 april 2022 hoeft niet iedereen meer naar de GGD voor een bevestigingstest. Doelgroepen die zich wel kunnen laten testen zijn onder meer zorgmedewerkers en bewoners van verpleeghuizen. Hierdoor valt na 11 april 2022 het aantal testers dat naar de GGD gaat na een positieve zelftest, lager uit.

7 september 2021
Op 7 september 2021 hebben we een extra melding toegevoegd in de grafiek "Percentage GGD positieve testuitslagen, in de tijd". Het percentage positieve testen is niet meer eenduidig ​​en eenduidig ​​te interpreteren en te vergelijken in de tijd. Dit komt onder andere door een recente toename van het testen op inlooptestlocaties zonder afspraak voor studenten tijdens introductieweken, het testen van terugkerende reizigers en het testen ter bevestiging na een positieve zelftest.

1 juli 2021
Vanaf 1 juli 2021 kunnen ook mensen die van plan zijn naar het buitenland te reizen zich laten testen bij testcentra van de GGD. Voor 10 augustus 2021 werden de testresultaten van deze mensen opgenomen in dezelfde dataset als de resultaten van mensen die zich om andere redenen laten testen door de GGD. Met ingang van 10 augustus 2021 tellen de testresultaten van reizigers niet meer mee. Zo'n 200.000 testresultaten zijn uit de dataset verwijderd. De cijfers op het dashboard over de periode tussen 1 juli en 10 augustus 2021 zijn hierop aangepast. Hierdoor is het percentage positieve testuitslagen in die periode hoger dan eerder aangegeven. De stijging is 2 tot 3 procentpunten, afhankelijk van de dag.