Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Sterfte

Waar komen de cijfers vandaan?

De algemene sterftecijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe komen de cijfers tot stand?

Het CBS publiceert wekelijks het totaal aantal overleden mensen en vergelijkt dit aantal met het verwachte aantal overlijdens. Er is sprake van oversterfte als meer mensen overlijden dan verwacht. De verwachte sterfte is dus de sterfte die je zou verwachten als er geen corona-epidemie was geweest. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer vergrijzing, migratie en vergeleken met de waargenomen sterfte in de voorgaande jaren. De verwachte sterfgevallen per week zijn onderdeel van een prognose die het CBS één keer per jaar maakt.

Het verwachte aantal overledenen heeft een bandbreedte met een boven- en ondergrens (interval). Het CBS spreekt pas van oversterfte als het aantal sterfgevallen boven die bandbreedte ligt. Daarbinnen kan het een gewone schommeling zijn.

Vanaf januari 2024

In januari 2024 stopt het CBS met het schatten van de verwachte weeksterfte. De schattingen van de verwachte weeksterfte kwamen van de COVID-19-sterftemonitor van het CBS. Deze monitor was een aanvulling op de Sterftemonitor van het RIVM die sinds 2009 wordt uitgevoerd.

Nu COVID-19 endemisch is geworden, stopt het CBS met de COVID-19-sterftemonitor. De oversterfte blijft gemonitord worden via de Sterftemonitor van het RIVM. Het aantal overledenen per week is nog op het coronadashboard te zien.

Lees op de website van het CBS over de monitoring van sterfte in 2024.