Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Varianten van het coronavirus

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers over varianten van het coronavirus komen van het RIVM. Deze gegevens zijn beschikbaar als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

In Nederland doet het RIVM onderzoek naar varianten van het coronavirus. Dit gebeurt in de kiemsurveillance. Eind 2020 is het RIVM daarmee gestart. Het RIVM onderzoekt wekelijks een steekproef van monsters en sequenties (verkregen via SeqNeth-SARS2) van positieve testuitslagen die het ontvangt van allerlei laboratoria in Nederland.

De cijfers die wij op het dashboard tonen, zijn afkomstig uit het kiemsurveillance-onderzoek. Het uitvoeren van het onderzoek, het klaarmaken van de monsters en het verwerken van de gegevens kost tijd. De cijfers van de laatste week zijn daarom nog niet compleet. Getoonde gegevens kunnen hierdoor nog wijzigen.

Aantallen kunnen per week afwijken ten opzichte van vorige publicaties. Dit kan bijvoorbeeld komen door nieuwe inzichten en variant indelingen. Data kunnen in de laatste weken nog niet volledig zijn en met een volgende publicatie nog worden aangevuld. De gegevens op het dashboard worden met terugwerkende kracht aangepast.

Welke varianten worden getoond op het dashboard?

In de grafieken op het dashboard staan alleen de varianten die wij vanuit het RIVM ontvangen en door het RIVM als belangrijk voor het dashboard worden aangeduid. De varianten die niet apart worden getoond in de grafiek worden in de categorie ‘Alle andere varianten’ vermeld.

Wat zijn de beperkingen van de cijfers?

De cijfers over varianten van het coronavirus zijn gebaseerd op een deel van de positieve testuitslagen. Bij lage aantallen monsters is de kans groter dat niet alle varianten gevonden worden.

Verder zijn de cijfers bedoeld om een landelijk beeld te geven. Eventuele verschillen tussen regio’s en groepen zijn dus niet zichtbaar.