Terug naar actueel

Reproductiegetal boven de 1

Afgelopen week nam het aantal mensen dat zich liet testen op COVID-19 met 20% toe. 31.984 mensen kregen een positieve uitslag, een stijging van 7%. Ook het reproductiegetal steeg tot boven de 1. Positief is dat de eerste effecten van vaccinatie zichtbaar zijn bij ouderen.

Van alle mensen die zich hebben laten testen is het deel met een positieve testuitslag afgelopen week gedaald naar 8,9%. Een week eerder was dat 9,8%. Het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC was ongeveer hetzelfde als de week ervoor.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal van alle varianten van het coronavirus samen steeg naar 1,14 (1,11 – 1,18). Dat betekent dat 100 mensen samen 114 andere mensen besmetten. Alleen als dit getal onder de 1 is, neemt het aantal coronabesmettingen af.

Het reproductiegetal voor de oude varianten is 1,02, de Britse variant heeft een reproductiegetal van 1,26 en het reproductiegetal voor de Zuid-Afrikaanse variant is 1,37.

Eerste effecten vaccinatie zichtbaar

Het aantal 70-plussers met een positieve testuitslag nam licht af. In vrijwel alle andere leeftijdsgroepen is een stijging te zien. Ook het aantal positieve tests in het verpleeghuis nam verder af. Dit wijst op de eerste positieve effecten van vaccinatie.

Basisregels blijven belangrijk

Het kabinet heeft sommige maatregelen versoepeld. Dat kan leiden tot meer besmettingen, omdat het aantal contactmomenten stijgt. Het is om die reden des te belangrijker dat iedereen zich aan alle basisregels houdt, zoals afstand houden, handen wassen en testen bij klachten. Dat voorkomt dat mensen anderen kunnen besmetten.

Lees voor meer informatie het weekbericht van het RIVM.