Rijksoverheid

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer

Terug naar alle cijfers

Laatste ontwikkelingen

Aantal meldingen COVID-19 stijgt nog steeds, maar minder hard

Afgelopen week (21-27 oktober) is het aantal meldingen van COVID-19 verder gestegen. Wel nam het aantal nieuwe meldingen opnieuw minder snel toe dan de week hiervoor. Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care -opnames nam nog verder toe. Het risiconiveau per regio kan ‘waakzaam’ (niveau 1), ‘zorgelijk’ (niveau 2), ‘ernstig’ (niveau 3), ‘zeer ernstig’ (niveau 4) zijn. Op dit moment zijn 19 regio’s ingeschaald op ‘zeer ernstig’, 5 op ‘ernstig’, 1 op ‘zorgelijk’ en 0 op ‘waakzaam’.

Bekijk de toelichting van het RIVM

Risiconiveaus

De kaart geeft het risiconiveau per veiligheidsregio weer.

Er zijn landelijke maatregelen van kracht om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer over de risiconiveaus

Legenda

Waakzaam
Zorgelijk
Ernstig
Zeer Ernstig

Verdeling positief geteste mensen in Nederland

Deze kaarten laten zien van hoeveel mensen gisteren is gemeld dat ze positief getest zijn op COVID-19, per 100.000 inwoners.

Aantal per 100.000 inwoners

  • < 4
  • 4 - 7
  • 7 - 10
  • 10 - 20
  • 20 - 30
  • > 30
Terug naar alle cijfers