Rijksoverheid

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer

Terug naar alle cijfers

Vroege signalen

Rioolwatermeting

Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners in rioolwater. Om het weekgemiddelde te berekenen worden alle meetwaarden van circa 300 locaties bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal metingen.

Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners

500,89
x100 miljard
Alle rioolmeetwaarden van één week worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal metingen, om tot dit wekelijkse landelijke gemiddelde te komen.

Waarde van maandag 9 november t/m zondag 15 november · Bron: RIVM

Aantal meetlocaties

267
Wekelijks aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties die minimaal één keer een meting hebben gerapporteerd. Het weekgemiddelde wordt berekend door het gemiddelde te nemen van alle metingen op deze locaties. Per week kan dit aantal variëren omdat niet alle metingen altijd lukken.

Waarde van maandag 9 november t/m zondag 15 november · Bron: RIVM

Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners over tijd

x100 miljard

Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners in rioolwater

Deze kaart toont het gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners, per veiligheidsregio.

Legenda

  • < 5
  • 5 - 50
  • 50 - 100
  • 100 - 150
  • 150 - 200
  • > 200

Waarde van maandag 9 november t/m zondag 15 november · Bron: RIVM

Terug naar alle cijfers