Terug naar alle artikelen

Cijfers van het Coronadashboard bij de persconferentie van 8 maart 2021

Het kabinet benadrukt dat het belangrijk is dat we ons echt aan de coronamaatregelen houden. Sommige cijfers gaan de goede kant op, maar andere zijn nog te hoog. Deze gegevens van het Coronadashboard maken duidelijk hoe het zit.

Dit plaatje laat een laborant aan het werk zien.

1. De naleving van de coronamaatregelen loopt terug

Het Coronadashboard laat iedere drie weken onderzoeken of Nederlanders de maatregelen steunen en zich er aan houden. Deze figuur laat zien dat voor zeven van elf gedragsregels de naleving onder de bevolking significant is afgenomen. Het risico daarvan is dat de besmettingen toe kunnen nemen ook al worden de maatregelen nauwelijks versoepeld. Ons gedrag is de belangrijkste factor bij de bestrijding van het virus.

Zowel draagvlak als naleving van de meest maatregelen neemt de laatste tijd af.

2. Het aantal besmettingen blijft hoog, ook vanwege de extra besmettelijke Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten van het virus

Ondanks de lockdown blijft het dagelijks aantal besmettingen hoog. De R zit inmiddels weer rond de 1 en zal naar verwachting de komende tijd verder stijgen. Dat komt omdat de meer besmettelijke Britse en Zuid-Afrikaanse virusvarianten inmiddels de overhand hebben.

Het aantal besmettingen gaat niet structureel omlaag, onlangs de lockdown.

- Het aantal besmettelijke mensen was op 1 maart 93409.

- Het reproductiegetal (de ‘R’) was op 22 februari 0,98.

- Voor de Britse variant was de R op dat moment 1,06.

3. Er belanden daardoor nog steeds veel mensen in het ziekenhuis, ook op de IC

Het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Dit laat zien dat mensen niet alleen besmet raken, maar ook vaak ernstige klachten krijgen. Dit komt onder andere omdat de Britse variant mensen vaak zieker maakt dan het oorspronkelijke virus. Het RIVM verwacht dat het aantal IC-opnames komende tijd zal toenemen.

De ziekenhuisbezetting, zowel IC als regulier, blijft op een hoog niveau.

4. Vaccineren lijkt effect te hebben

Dit blijkt onder meer uit het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners. Op 18 januari werd in verpleeghuizen begonnen met vaccineren en nu is een trendbreuk zichtbaar. Terwijl het aantal besmettingen onder de totale bevolking niet naar beneden gaat, is het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners sterk afgenomen.

Sinds de vaccinatie is gestart is het aantal besmettingen in verpleegtehuizen afgenomen.

5. Steeds meer mensen worden geprikt

Op dit moment is de verwachting dat in juli iedereen vanaf 18 jaar die een prik wil, een eerste prik gehad kan hebben. Naar verwachting hebben begin juli 8 miljoen mensen ook een tweede prik gehad.

Steeds meer mensen worden gevaccineerd. Deze grafie laat zien dat in juli de volwassenen niet dat willen een eerste prik gehad kunnen hebben.

De verwachting is dat vaccinatie in de loop van het voorjaar steeds meer effect gaat krijgen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn op dit moment nog te hoog en de verwachting is dat ze eerst nog stijgen. Het blijft dan ook belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden.