Terug naar alle artikelen

Coronathermometer

Op de pagina Samenvatting op het dashboard is vanaf 16 september 2022 de coronathermometer te zien. De thermometer geeft aan hoe het staat met de invloed op samenleving en de zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Wat is de coronathermometer?

De thermometer laat in één oogopslag zien wat de epidemiologische situatie is. De thermometer heeft vier verschillende standen. Iedere twee weken – en zo nodig wekelijks – bespreekt het RIVM de stand van de thermometer.

Wat toont de coronathermometer precies?

De coronathermometer toont de huidige en te verwachten invloed op de samenleving en de zorg in Nederland op basis van de ziektelast van het virus.

Een voorbeeld van een hoge ziektelast door het virus op de samenleving is een hoog ziekteverzuim. Dit gebeurt bijvoorbeeld als mensen, zoals leerkrachten of politieagenten, niet naar hun werk kunnen gaan vanwege corona.

In de stand van de thermometer worden ook eventuele onzekerheden door een nieuwe variant en de te verwachten naleving van geldende adviezen meegewogen.

Waar is de stand van de thermometer op het Coronadashboard op gebaseerd?

Het RIVM heeft verschillende bronnen en onderzoeken om de ontwikkeling van het virus in de gaten te houden. Zoals rioolwateronderzoek, Infectieradar, het onderzoek naar virusvarianten (kiemsurveillance) en het aantal positieve testen bij de GGD. Ook geven ziekenhuis- en IC-opnames een goed beeld van de ernst van het virus en de gevolgen voor de zorg. Daarnaast wordt de situatie in het buitenland gevolgd door nauw samen te werken met experts en organisaties uit het buitenland.

Naleving van adviezen en maatregelen, zoals testen, isolatie en vaccinatie, worden ook meegenomen in het bepalen van de thermometerstand. Minder mensen worden namelijk ernstig ziek door corona als meer mensen de geadviseerde maatregelen naleven.

Wat doet het Kabinet als de thermometer omhoog of omlaag gaat?

Als de coronathermometer omhoog of omlaag gaat, leidt dit niet automatisch tot andere maatregelen. Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. Het is dan aan het Kabinet om te bepalen of en welke maatregelen zij neemt. Zo weegt het kabinet ook maatschappelijke overwegingen mee in de besluitvorming. De thermometer heeft dus geen directe relatie met de maatregelen of sectorplannen.

Wat betekenen de verschillende standen van de thermometer?

De verschillende standen geven een inschatting van de invloed op samenleving en zorg. De basisadviezen en aanvullende coronaspecifieke adviezen gelden altijd en zijn: was vaak uw handen; hoest en nies in uw elleboog; bij klachten, blijf thuis en doe een test; ga thuis in isolatie na een positieve (zelf)test; zorg voor voldoende frisse lucht; haal een vaccin of herhaalprik. Voor alle adviezen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid .

1. Laag
De basisadviezen blijven gelden. Wanneer iedereen deze opvolgt, is te verwachten dat de invloed op de samenleving en de druk op de zorg beperkt is.

2. Verhoogd
De basisadviezen blijven gelden. De invloed op de samenleving en de zorg is verhoogd. Vooral kwetsbare mensen lopen meer risico.

3. Hoog
De basisadviezen blijven gelden. De invloed op de samenleving en op de zorg neemt toe. Dit uit zich bijvoorbeeld in hoger ziekteverzuim in meerdere sectoren.

4. Zeer hoog
De basisadviezen blijven gelden. De invloed op de samenleving en op de zorg is zeer hoog. De gevolgen hiervan zijn merkbaar voor iedereen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Het responsteam van het RIVM heeft een zeer uitgebreid advies geschreven waarin de werking van de thermometer in detail wordt uitgelegd. Deze is hier te vinden.