Terug naar alle artikelen

Hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis?

Het aantal ziekenhuisopnames is een belangrijk cijfer in de coronacrisis. Als het getal te hoog is, raakt de zorg overbelast. In het ergste geval kan dat betekenen dat patiënten niet in het ziekenhuis terecht kunnen omdat er geen bedden en personeel beschikbaar zijn. In dit artikel lees je meer over de cijfers op de pagina ‘Ziekenhuisopnames per dag’ van het dashboard.

Ziekenhuispersoneel in overleg met elkaar.

Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag

Op de pagina zie je het gemiddeld aantal patiënten met COVID-19 dat in zeven dagen is openomen in een ziekenhuis. Dit zijn zowel patiënten die in een gewoon ziekenhuisbed terechtkomen én patiënten die van buiten het ziekenhuis direct worden opgenomen op de intensive care (IC). Het gaat hier om de datum waarop iemand is opgenomen. We gebruiken een gemiddelde, omdat cijfers per dag een wisselend beeld kunnen geven. Het gemiddelde geeft een overzichtelijk beeld van de trend. Omdat het een gemiddelde is, kan er een cijfer achter de komma staan.

Als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen, meldt het ziekenhuis dat meestal een paar dagen later. We weten vandaag dus nog niet precies hoeveel patiënten er gisteren zijn opgenomen. De meest recente dagen zijn dus nooit compleet. Daarom worden de laatste drie dagen niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde van zeven dagen.

Grafieken

In de grafiek ‘Ziekenhuisopnames door de tijd heen’ kun je de ontwikkeling van opnames zien door de tijd heen. Je kunt in de grafiek verschillende periodes selecteren. Bij de laatste dagen zie je altijd een dalende lijn. Dat komt omdat die cijfers nog niet compleet zijn. Ziekenhuizen lopen achter met het doorgeven van de opnamecijfers, omdat dit veel werk is en de ziekenhuizen het erg druk hebben. In de grafiek zie je dan ook een grijze achtergrond voor de laatste vier dagen. Na een paar dagen zijn ook de oudere opnames verwerkt.

Ziekenhuisopnames door de tijd heen

De grafiek ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep door de tijd heen laat zien hoeveel mensen met het coronavirus in een bepaalde leeftijdsgroep in een ziekenhuis zijn opgenomen, per 1 miljoen personen van die leeftijdsgroep. Om leeftijdsgroepen met elkaar te kunnen vergelijken, berekenen we aantallen per 1 miljoen mensen uit een specifieke leeftijdsgroep.

Ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep door de tijd heen

De grafiek van de bezetting van ziekenhuisbedden door de tijd heen gaat terug tot 1 juni 2020.

Bezetting gewone ziekenhuisbedden (zonder IC) door de tijd heen
Onderwerpen