Terug naar alle artikelen

Klopt het risiconiveau in mijn regio wel?

Op het coronadashboard kun je zien welk risiconiveau geldt in een veiligheidsregio. Ook kun je zien hoe het in een regio gaat met het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames, en welk risiconiveau bij die aantallen hoort. Het kan gebeuren dat in een regio een ander risiconiveau geldt dan je zou verwachten als je naar de cijfers kijkt. Hoe kan dat?

Mensen in een rij houden afstand

Dit artikel geeft uitleg bij de pagina’s over het risiconiveau per veiligheidsregio, zoals deze pagina over de regio IJsselland. Op de pagina van elke veiligheidsregio vindt u de actuele cijfers van die regio.

Elke twee weken wordt het risiconiveau bepaald

Om te bepalen hoe ernstig de coronasituatie is in de verschillende veiligheidsregio’s, kijken we naar het aantal positieve testen en naar het aantal ziekenhuisopnames van inwoners uit die regio. Dat gebeurt één keer in de twee weken op maandag. We kijken dan naar de cijfers van de week ervoor. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Op dinsdag werken we het dashboard bij en kun je op de kaart op de homepage en op de pagina’s van de veiligheidsregio’s zien welk risiconiveau waar geldt.

Op de pagina ‘Over de risiconiveaus’ kun je onder het kopje ‘Wanneer geldt welk risiconiveau’ lezen bij welke aantallen positieve testen en ziekenhuisopnames welk risiconiveau hoort.

De risicokaart van Nederland

Waarom het risiconiveau soms niet lijkt te kloppen met de cijfers

Het risiconiveau wordt dus elke twee weken bepaald. Op de pagina van iedere veiligheidsregio zie je een blok waarin staat welk risiconiveau op dit moment geldt, zoals het blok hieronder van de regio IJsselland.

Risiconiveau van dit moment

Als de situatie beter of slechter wordt in de twee weken nadat het risiconiveau is bepaald, dan verandert het risiconiveau niet direct. Dat gebeurt pas als de twee weken helemaal voorbij zijn. Het kan dus gebeuren dat het risiconiveau niet past bij de huidige cijfers. De huidige cijfers kun je zien op de twee andere blokken op deze pagina. Deze blokken geven informatie over het aantal positieve testen en over het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen. Deze cijfers laten de echte situatie op dit moment zien. Aan deze cijfers kun je zien wat het risiconiveau zou zijn als het op dat moment opnieuw zou worden bepaald.

Afbeelding van grafieken met aantal positieve testen en ziekenhuisopnames

In het voorbeeld hierboven, de regio IJsselland, geldt op dit moment het risiconiveau ‘zorgelijk’. Dat niveau is half februari bepaald met de cijfers van 8 tot en met 14 februari. In de blokken over positieve testen en ziekenhuisopnames kun je zien dat het een week later een stuk slechter gaat. Het aantal positieve testen is ‘ernstig’ en het aantal ziekenhuisopnames zelfs ‘zeer ernstig’. Als het risiconiveau nu bepaald zou worden, dan zou dat in IJsselland ‘zeer ernstig’ worden. Maar het is nog maar een week geleden dat het risiconiveau is bepaald, dus het blijft voorlopig op ‘zorgelijk’ staan. Als de cijfers een week later – dus als de twee weken voorbij zijn – nog steeds slechter zijn, dan wordt het risiconiveau wel aangepast.

Het risiconiveau dat geldt in een regio kan dus tijdelijk ernstiger of juist minder ernstig zijn dan de echte situatie. Elke twee weken wordt het risiconiveau opnieuw bepaald. Als het nodig is voor de bestrijding van de pandemie, dan kan het risiconiveau ook tussentijds worden aangepast.

Niet meteen andere maatregelen

Het is trouwens niet zo dat er meteen andere maatregelen gelden als het in een regio beter of slechter gaat. Daarvoor kijken we ook naar hoe het in de rest van het land gaat. Op dit moment gelden alle maatregelen voor het hele land.