Gedrag

Naleving en Draagvlak

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen. Lees meer in de cijferverantwoording.

Enquête is afgenomen tussen maandag 15 februari en zondag 21 februari. Wordt 3-wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Elke drie weken wordt een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Deelnemers aan deze enquête beantwoorden allemaal dezelfde vragen over de gedragsregels die de overheid opstelt vanwege corona. In hoeverre steunen ze de regels en in hoeverre leven ze de regels ook na? Dit onderzoek wordt gecoördineerd en gepubliceerd door RIVM. De praktische uitvoering wordt verzorgd door Kantar Public.

Aantal respondenten

4.976

Aantal mensen dat heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Waarde van maandag 15 februari - zondag 21 februari · Bron: RIVM

Gedragsregels

PercentageGedragsregelsVerschil met vorige meting*
98%
Draag een mondkapje in het OVgelijk
91%
Avondkloklager
82%
Draag een mondkapje in publieke binnenruimteslager
77%
Ontvang het maximaal aantal personen thuislager
74%
Vermijd drukke plekkenlager
70%
Werk volledig thuis als dat kangelijk
65%
Houd 1,5 meter afstandlager
63%
Hoest en nies in je ellebooggelijk
50%
Blijf thuis bij klachtengelijk
36%
Laat je testen bij klachtenlager
31%
Was vaak je handenlager

Deze tabel toont het percentage van de deelnemers aan het onderzoek dat aangeeft de gedragsregels te volgen in zijn/haar dagelijks leven.

* De rechter kolom geeft aan of met minstens 95% zekerheid gezegd kan worden dat er een statistisch verantwoord verschil is vergeleken met de vorige meting.

Het volgen van de gedragsregels door de tijd heen

Deze grafiek toont veranderingen in de loop van de tijd van het percentage van de respondenten dat aangeeft de gedragsregel te volgen in zijn/haar dagelijks leven.

Verschillen tussen veiligheidsregio's

Selecteer een gedragsregel om de verschillen tussen de veiligheidsregio’s te zien.

Percentage

  • 0
  • 40
  • 50
  • 60
  • 70
  • 80
  • 90

Preventie verspreiding

Gebruik CoronaMelder-app

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de app CoronaMelder ontwikkeld. Deze app houdt bij wanneer gebruikers van de app langere tijd bij elkaar in de buurt zijn geweest. Wanneer een gebruiker van de CoronaMelder postitief test op COVID-19 kan (met hulp van de GGD) een waarschuwing worden verzonden naar andere appgebruikers die in de buurt zijn geweest. Zij kunnen zich dan laten testen en zo voorkomen dat ze onbewust andere mensen besmetten. Lees meer over de CoronaMelder-app in de cijferverantwoording.

Laatste waardes verkregen op zaterdag 6 maart. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Aantal mensen dat anderen waarschuwde via CoronaMelder:

436
43 minderdan de vorige waarde

Dit cijfer laat zien hoeveel (positief geteste) gebruikers van CoronaMelder gisteren andere app-gebruikers hebben gewaarschuwd.

4.611.357 mensen hebben de CoronaMelder-app gedownload.

Waarde van donderdag 4 maart · Bron: CoronaMelder

Factsheet CoronaMelder

Er wordt steeds onderzocht hoe CoronaMelder werkt in de praktijk. De laatste factsheet hierover is te vinden via de website van de CoronaMelder-app.

Meest recente factsheet CoronaMelder-app