Gedrag

Coronaregels volgen en steunen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Alleen als we allemaal de basisregels volgen, kunnen we corona onder controle krijgen. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Enquête is afgenomen tussen dinsdag 1 juni en maandag 7 juni. Wordt 3-wekelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Elke drie weken wordt een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Deelnemers aan deze enquête beantwoorden allemaal dezelfde vragen over de gedragsregels die de overheid opstelt vanwege corona. In hoeverre volgen en steunen ze de regels? Aan elke enquête doet een andere groep mensen mee. Dit onderzoek wordt gecoördineerd en gepubliceerd door het RIVM. De praktische uitvoering wordt verzorgd door Kantar Public.

Meest recente inzichten

4.970 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek tussen 1 juni en 7 juni.

'Draag een mondkapje in het OV' is de gedragsregel die het best wordt opgevolgd (98%). Deze gedragsregel wordt door 83% van de respondenten gesteund.

De gedragsregel die door de meeste respondenten wordt gesteund, is 'Blijf thuis bij klachten' (90%).

Gedragsregels

Deze tabel toont het percentage van de deelnemers aan het onderzoek, dat aangeeft de gedragsregels te volgen in het dagelijks leven en het percentage dat aangeeft de gedragsregels te steunen. De laatste kolom toont of dit percentage stijgt, daalt of gelijk blijft in vergelijking met de vorige meting.

Volgen: gedragsregels volgen in het dagelijks leven
Steunen: achter een gedragsregel staan
GedragsregelsPercentageVerschil met vorige meting*
98%
83%
gelijklager
86%
45%
gelijklager
79%
79%
lagerlager
70%
88%
lagerlager
66%
77%
gelijklager
63%
84%
lagerlager
63%
87%
gelijkgelijk
60%
90%
gelijkgelijk
51%
86%
gelijkgelijk
34%
81%
gelijklager

* De rechter kolom geeft aan of met minstens 95% zekerheid gezegd kan worden dat er een statistisch beduidend verschil is vergeleken met de vorige meting.

Het volgen en steunen van de gedragsregels door de tijd heen

De lijnen in deze grafiek tonen het percentage van de ondervraagden dat aangeeft een bepaalde gedragsregel te volgen en het percentage dat aangeeft de gedragsregel te steunen in het dagelijks leven. Als de hoogte van een lijn wijzigt, betekent dit dat het percentage in de loop van de tijd steeg of daalde.

29 sep. 20207 jun. 20210%25%50%75%100%
  • Volgen: gedragsregels volgen in het dagelijks leven
  • Steunen: achter een gedragsregel staan

Waarde van dinsdag 1 juni - maandag 7 juni · Bron: RIVM

Verschillen tussen veiligheidsregio's

Selecteer een basisregel om het volgen en steunen van coronaregels per veiligheidsregio te zien.

Volgt regels

Percentage

  • 0
  • 50
  • 70
  • 90

Steunt regels

Percentage

  • 0
  • 50
  • 70
  • 90

Het volgen en steunen van coronaregels per leeftijdsgroep

Selecteer een basisregel om het volgen en steunen van coronaregels per leeftijdsgroep te zien.

LeeftijdsgroepMeest recent onderzoek
70+
28%
87%
55-69
35%
84%
40-54
36%
78%
25-39
37%
79%
16-24
31%
75%
Volgen: gedragsregels volgen in het dagelijks leven
Steunen: achter een gedragsregel staan

Meer onderzoeksresultaten

Bekijk het volledige onderzoek op de website van het RIVM. Het RIVM gebruikt de woorden 'naleving en draagvlak voor de gedragsregels'; op ons dashboard gebruiken wij de woorden 'coronaregels volgen en steunen'.