Gedrag

Coronaregels volgen en steunen

Als we ons aan de regels houden, kunnen we corona onder controle krijgen. Op deze pagina vatten we de coronamaatregelen en de basisregels (zoals handen wassen en anderhalve meter afstand houden) samen onder de term coronaregels en geven we een indruk of mensen de regels volgen en steunen.

Enquête is afgenomen tussen dinsdag 16 november en maandag 22 november. Wordt elke drie weken bijgewerkt.

Bron: RIVM

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Elke drie weken wordt een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Deelnemers aan deze enquête beantwoorden allemaal dezelfde vragen over de coronaregels die de overheid opstelt vanwege corona. In hoeverre volgen en steunen ze de coronaregels? Aan elke enquête doet een andere groep mensen mee. Dit onderzoek wordt gecoördineerd en gepubliceerd door het RIVM. De praktische uitvoering wordt verzorgd door Kantar Public.

Meest recente inzichten

5.432 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek tussen 16 november en 22 november.

'Draag een mondkapje in het OV' is de coronaregel die het best wordt opgevolgd (96%). Deze coronaregel wordt door 83% van de respondenten gesteund.

De coronaregel die door de meeste respondenten wordt gesteund, is 'Hoest en nies in je elleboog' (90%).

Coronaregels

Deze tabel toont het percentage van de deelnemers aan het onderzoek, dat aangeeft de coronaregels te volgen in het dagelijks leven en het percentage dat aangeeft de coronaregels te steunen. Ook is te zien of dit percentage stijgt, daalt of gelijk blijft in vergelijking met de vorige meting.

Volgen: een coronaregel volgen in het dagelijks leven
Steunen: achter een coronaregel staan
CoronaregelsPercentageVerschil met vorige meting*
96%
83%
gelijkhoger
88%
56%
hoger
66%
90%
gelijkgelijk
65%
81%
hogergelijk
65%
78%
60%
85%
hogerhoger
57%
88%
gelijkgelijk
43%
85%
hogerhoger
35%
83%
gelijklager
29%
90%
lagerlager

* De rechter kolom geeft aan of met minstens 95% zekerheid gezegd kan worden dat er een statistisch beduidend verschil is vergeleken met de vorige meting.

Het volgen en steunen van de coronaregels door de tijd heen

De lijnen in deze grafiek tonen het percentage van de ondervraagden dat aangeeft een bepaalde coronaregel te volgen en het percentage dat aangeeft de coronaregel te steunen in het dagelijks leven. Als de hoogte van een lijn wijzigt, betekent dit dat het percentage in de loop van de tijd steeg of daalde.

Deze grafiek toont het percentage van de ondervraagden dat aangeeft een bepaalde coronaregel te volgen en het percentage dat aangeeft de coronaregel te steunen in het dagelijks leven. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
  • Volgen: een coronaregel volgen in het dagelijks leven
  • Steunen: achter een coronaregel staan

Waarde van dinsdag 16 november - maandag 22 november · Bron: RIVM

Het volgen en steunen van de coronaregels per veiligheidsregio

Selecteer een coronaregel om het volgen en steunen van deze regels per veiligheidsregio te zien.

Volgt coronaregels

Steunt regels

Het volgen en steunen van coronaregels per leeftijdsgroep

Selecteer een coronaregel om het volgen en steunen van deze regels per leeftijdsgroep te zien.

LeeftijdsgroepMeest recent onderzoek
70+
27%
90%
55-69
35%
88%
40-54
38%
81%
25-39
35%
81%
16-24
37%
74%
Volgen: een coronaregel volgen in het dagelijks leven
Steunen: achter een coronaregel staan

Meer onderzoeksresultaten

Bekijk het volledige onderzoek op de website van het RIVM. Het RIVM gebruikt de woorden 'naleving en draagvlak voor de gedragsregels'; op ons dashboard gebruiken wij de woorden 'coronaregels volgen en steunen'.