Ziekenhuizen - Intensive care-opnames

Intensive care-opnames per dag

Aantal mensen met COVID-19 dat per dag op de intensive care (IC) is opgenomen, direct of vanaf de verpleegafdeling in een ziekenhuis. Om dubbel tellen te voorkomen wordt alleen de eerste IC opname van een patient meegeteld. Een opname op de IC zegt iets over de ernst van het ziektebeloop en is daarom belangrijk om de ontwikkeling van de epidemie goed te monitoren. Lees meer in de cijferverantwoording.

Berekend: zaterdag 6 maart. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Download data: Stichting NICE & LCPS

Intensive care-opnames per dag

36 intensive care-opnames per dag. Signaalwaarde: 10 opnames per dag.
2,7 minderdan de vorige waarde

Aantal mensen met bevestigd COVID-19 dat per dag op een intensive care-afdeling van een ziekenhuis is opgenomen. Dit cijfer is een gemiddelde van de afgelopen drie dagen. Let op: Hoewel ziekenhuizen proberen om COVID-19 patiënten snel te registreren, is het aannemelijk dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de aantallen van de afgelopen dagen meestal nog niet compleet.

Waarde van zaterdag 6 maart · Bron: Stichting NICE

IC-bedden bezet door patiënten met COVID-19

542 (53%)
1 meerdan de vorige waarde

Dit getal laat zien hoeveel IC-bedden bezet worden door patiënten met COVID-19. Het percentage geeft aan hoeveel dit is ten opzichte van alle bezette IC-bedden. Dit zegt dus niet iets over de maximale IC capaciteit.

Waarde van zaterdag 6 maart · Bron: LCPS

Intensive care-opnames door de tijd heen

Deze grafiek geeft de intensive care opnames over tijd weer.
27 feb.6 mrt.020406080100120Signaalwaarde: 10

Bron: Stichting NICE

Bezetting IC-bedden door de tijd heen

Deze grafiek toont het verloop van het aantal IC-bedden dat is bezet door patiënten met COVID-19. De gegevens vóór 1 juni zijn mogelijk minder betrouwbaar i.v.m. het opzetten van een registratie door het LCPS.

27 feb.6 mrt.05001.0001.500
  • Bezetting IC-bedden
  • Cijfers zijn minder nauwkeurig

Bron: LCPS