Ziekenhuizen - Intensive care-opnames

Gemeld aantal intensive care-opnames per dag

Aantal mensen met COVID-19 dat per dag op de intensive care (IC) is opgenomen, direct of vanaf de verpleegafdeling in een ziekenhuis. Om dubbel tellen te voorkomen wordt alleen de eerste IC-opname van een patiënt meegeteld. Een opname op de IC zegt iets over de ernst van het ziektebeloop en is daarom belangrijk om de ontwikkeling van de epidemie goed te monitoren. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op zondag 16 mei. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Download data: NICE via RIVM & LCPS

Intensive care-opnames per dag

28 intensive care-opnames per dag. Signaalwaarde: 10 opnames per dag.
7,7 lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (35,7)

Aantal mensen met bevestigd COVID-19 dat per dag op een intensive care-afdeling van een ziekenhuis is opgenomen. Dit cijfer laat het aantal IC-opnames zien dat op één dag gemeld is. Dit kunnen ook meldingen zijn van opnames van eerdere dagen.

Waarde van zondag 16 mei · Bron: NICE via RIVM

IC-bedden bezet door patiënten met COVID-19

681 (61,46%)
5 minderdan de vorige waarde

Dit getal laat zien hoeveel IC-bedden bezet worden door patiënten met COVID-19. Het percentage geeft aan hoeveel dit is ten opzichte van alle bezette IC-bedden. Dit zegt dus niet iets over de maximale IC-capaciteit.

Waarde van maandag 17 mei · Bron: LCPS

Intensive care-opnames door de tijd heen

In deze grafiek staan de IC-opnames vermeld op de dag dat mensen ook echt zijn opgenomen, in plaats van op de dag dat ze gemeld zijn. Zo kunnen we namelijk de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland goed zien. Let op: omdat het aanmelden van IC-opnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de meest recente dagen nooit compleet en kan het lijken alsof het aantal IC-opnames afneemt terwijl dit niet zo is. De lijn van het gemiddelde over de laatste zeven dagen ontbreekt daarom in het laatste deel van de grafiek. Omdat de laatste dagen niet compleet zijn, geeft de lijn daar geen goed beeld van de werkelijkheid.

27 feb. 202016 mei 2021050100150Signaalwaarde: 10
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen 7 dagen
  • Intensive care-opnames
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: NICE via RIVM

Aantal IC-opnames per leeftijdsgroep door de tijd heen

Deze grafiek laat zien hoeveel mensen met het coronavirus in een bepaalde leeftijdsgroep op de intensive care zijn opgenomen, per 1.000.000 personen van die leeftijdsgroep. De grafiek toont de weektotalen van de opnames die in die week hebben plaatsgevonden.

Selecteer één of meerdere leeftijdsgroepen om deze te bekijken

24 feb. 20209 mei 2021050100150200
  • Alle leeftijden
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: NICE via RIVM

Bezetting IC-bedden door de tijd heen

Deze grafiek laat het aantal IC-bedden zien dat door de tijd heen is bezet door patiënten met COVID-19. Het gaat daarbij niet alleen om de dag van opname in het ziekenhuis, maar om alle dagen waarop patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis lagen.

27 feb. 202017 mei 202105001.0001.500
  • Bezetting IC-bedden
  • Cijfers zijn minder nauwkeurig

Bron: LCPS