Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Terug naar alle cijfers

Besmettingen

Sterfte

Deze cijfers laten zien van hoeveel patiënten er aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden aan COVID-19. Het werkelijke aantal patiënten dat is overleden aan COVID-19 is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waardes verkregen op dinsdag 19 januari. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Gemeld aantal patiënten overleden aan COVID-19 per dag

106

Dit getal toont het aantal patiënten waarvan aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden aan COVID-19, per dag. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van dinsdag 19 januari · Bron: RIVM

Totaal aantal personen overleden aan COVID-19

13.162

Dit getal laat zien van hoeveel personen in totaal is gemeld dat ze zijn overleden aan COVID-19, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van dinsdag 19 januari · Bron: RIVM

Gemelde aantal patiënten overleden aan COVID-19 over tijd

Deze grafiek laat zien van hoeveel personen in de geselecteerde periode gemeld is dat ze zijn overleden aan COVID-19.

Sterftemonitor

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert wekelijks het totaal aantal overleden mensen in Nederland en vergelijkt dit aantal met het verwacht aantal overlijdens gecorrigeerd voor koude- of hittegolven, uitbraken en epidemieën. Er is sprake van oversterfte indien meer mensen overlijden dan verwacht. Deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19 dan de door de GGD’en gemelde COVID-19 sterfte, omdat niet alle mensen die overlijden aan COVID-19 getest zijn op COVID-19. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waardes verkregen op maandag 18 januari. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Download data: CBS

Bijna 4 duizend mensen overleden in eerste week van 2021

In de eerste week van 2021 (4 tot en met 10 januari) overleden naar schatting bijna 4 duizend mensen. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de laatste week van 2020 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021) stierven ruim 4 duizend mensen, bijna 800 meer dan verwacht. In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend meer dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien hoeveel mensen er in totaal wekelijks overleden zijn in Nederland. Het aantal daadwerkelijk overleden mensen wordt vergeleken met het aantal overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. De lichtblauwe lijn en omliggende marge tonen de sterfte die op dat moment in het jaar wordt verwacht, de donkerblauwe lijn toont de sterfte zoals deze heeft plaatsgevonden. Let op: Momenteel is door een technisch probleem in week 53 (28 december 2020 - 3 januari 2021) alleen de sterfte weergegeven van de eerste 4 dagen van die week. In totaal overleden er echter 4058 mensen in week 53. Er wordt aan gewerkt om deze week alsnog correct te tonen op het dashboard.

  • Daadwerkelijk aantal overledenen
  • Verwacht aantal overledenen
  • Boven en ondergrens van verwacht aantal overledenen
Terug naar alle cijfers