Ontwikkeling van het virus

Sterfte

Deze cijfers laten zien van hoeveel coronapatiënten gemeld is dat ze zijn overleden. Zo krijgen we een beeld van de impact die het virus heeft. Het werkelijke aantal overleden coronapatiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 2 december. Wordt op dinsdag en vrijdag bijgewerkt.

Bron: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten

4
1 minder dan de vorige waarde

Dit getal toont het aantal COVID-19-patiënten waarvan op één dag aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van vrijdag 2 december · Bron: RIVM

Totaal aantal overleden COVID-19-patiënten

22.921

Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19-patiënten in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van vrijdag 2 december · Bron: RIVM

Meldingen van aan COVID-19 overleden patiënten door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19-patiënten gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen.

Op de kaart wordt "Toon alles" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen 7 dagen" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen 30 dagen" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen 3 maanden" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen half jaar" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen jaar" getoond
Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
0
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen zeven dagen
  • Meldingen overleden patiënten

Bron: RIVM

COVID-19 sterfte: verdeling naar leeftijd

De blauwe balken in deze grafiek laten zien tot welke leeftijdsgroep de personen behoren die aan corona zijn overleden. De grijze balken tonen hoe groot elke leeftijdsgroep is ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking. De blauwe en grijze balken laten samen zien of er in leeftijdsgroepen naar verhouding meer of minder personen zijn overleden aan corona. De grafiek wordt dagelijks bijgewerkt en gaat over sterftegevallen sinds de uitbraak van het virus. Iedereen onder de 50 jaar is in één leeftijdsgroep geplaatst door het RIVM om te voorkomen dat gegevens vanwege de kleine aantallen herleidbaar zouden zijn tot individuen.

De rechterbalken in deze grafiek laten zien tot welke leeftijdsgroep de overleden personen met COVID-19 behoren. linkerbalken tonen hoe groot elke leeftijdsgroep is ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking. De beide balken laten samen zien of leeftijdsgroepen naar verhouding meer of minder met COVID-19 overleden personen hebben. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
Percentage van de hele Nederlandse bevolkingPercentage van alle overledenen aan COVID-1990+ jaar80 – 89 jaar70 – 79 jaar60 – 69 jaar50 – 59 jaar0 – 49 jaar0%20%40%60%0%20%40%60%

Waarde van vrijdag 2 december · Bron: RIVM

Oversterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert het totaal aantal overleden mensen en vergelijkt dit aantal met het verwachte aantal overlijdens. Er is sprake van oversterfte als meer mensen overlijden dan verwacht. Dit geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door corona dan de coronasterfte die door de GGD'en is gemeld, omdat niet alle mensen die overlijden aan corona getest zijn op het virus.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 2 december. Wordt wekelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De donkerblauwe lijn laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lichtblauwe lijn en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week. Recente informatie over sterfte en oversterfte vindt u ook op de website van het CBS.

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De lijn ‘Daadwerkelijk aantal overledenen’ laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lijn ‘Verwacht aantal overledenen’ en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
  • Verwacht aantal overledenen
  • Daadwerkelijk aantal overledenen
  • Boven- en ondergrens van verwacht aantal overledenen

Bron: CBS

Mensen overleden aan COVID-19 volgens CBS doodsoorzaak

Het CBS publiceert over oorzaken waaraan mensen overlijden. COVID-19 is een van die oorzaken. Het CBS rapporteert ieder kwartaal over de doodsoorzaken van het laatst bekende kwartaal (cijfers zijn van ongeveer drie maanden geleden). In het bericht noemt het CBS het aantal aan COVID-19 overleden mensen sinds het begin van de corona-epidemie.

Ga voor de meest recente rapportage doodsoorzaken naar de website van het CBS.

In een artikel leggen we uit hoe dit cijfer tot stand komt en waarom het verschilt van de sterftecijfers op het Coronadashboard. Zie Wat is het COVID-19-sterftecijfer op basis van doodsoorzaak?