Besmettingen

Sterfte

Deze cijfers laten zien van hoeveel COVID-19 patiënten gisteren aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op zaterdag 19 juni. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Gemelde aantal overleden COVID-19 patiënten per dag

3
1 meer dan de vorige waarde

Dit getal toont het aantal COVID-19 patiënten waarvan aan de GGD op die dag gemeld is dat ze zijn overleden. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Waarde van zaterdag 19 juni · Bron: RIVM

Totaal aantal overleden COVID-19 patiënten

17.726

Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van zaterdag 19 juni · Bron: RIVM

Meldingen van aan COVID-19 overleden patiënten door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in de geselecteerde periode gemeld is dat ze zijn overleden. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen. De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. De lijn van het gemiddelde over de laatste zeven dagen ontbreekt daarom in het laatste deel van de grafiek. Omdat de laatste dagen niet compleet zijn, geeft de lijn daar geen goed beeld van de werkelijkheid.

27 feb. 202019 jun. 2021050100150200250
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen 7 dagen
  • Meldingen overleden patiënten
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: RIVM

COVID-19 sterfte: verdeling naar leeftijd

De blauwe rechterbalken in deze grafiek laten zien tot welke leeftijdsgroep de overleden personen met COVID-19 behoren. De grijze linkerbalken tonen hoe groot elke leeftijdsgroep is ten opzichte van de hele Nederlandse bevolking. De blauwe en grijze balken laten samen zien of leeftijdsgroepen naar verhouding meer of minder met COVID-19 overleden personen hebben. Stel dat de grijze balk toont dat 12% van alle Nederlanders een zestiger is, en de blauwe balk geeft bijvoorbeeld aan dat 10% van alle met COVID-19 overleden personen een zestiger is, dan heeft deze leeftijdsgroep naar verhouding minder met COVID-19 overleden personen. De grafiek wordt dagelijks bijgewerkt en gaat over sterftegevallen sinds de uitbraak van het virus. Let op dat iedereen onder de vijftig in één leeftijdsgroep is geplaatst door het RIVM, omdat die gegevens vanwege de kleine aantallen anders herleidbaar zouden zijn tot individuen.

Verdeling leeftijdsgroepen in NederlandOverledenen per leeftijdsgroep90+80 – 8970 – 7960 – 6950 – 590 – 49 *0%20%40%0%20%40%

* Deze waarde is groter dan in de grafiek is weergegeven

Waarde van zaterdag 19 juni · Bron: RIVM

Sterftemonitor

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert wekelijks het totaal aantal overleden mensen en vergelijkt dit aantal met het verwacht aantal overlijdens gecorrigeerd voor koude- of hittegolven, uitbraken en epidemieën. Er is sprake van oversterfte indien meer mensen overlijden dan verwacht. Deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19 dan de door de GGD’en gemelde COVID-19 sterfte, omdat niet alle mensen die overlijden aan COVID-19 getest zijn op COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 18 juni. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: CBS

Download data: CBS

Sterfte in week 23 gedaald

In week 23 (7 tot en met 13 juni 2021) overleden naar schatting iets meer dan 2.800 mensen. Dat zijn ongeveer 50 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en bijna 200 minder dan in de week ervoor (2.990). In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar was net als de week ervoor oversterfte. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Van half september (week 39) tot en met half februari (week 6) was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot half januari (week 3) was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. In de laatste week van april (week 17) was er kort sprake van oversterfte, maar daarna nam de sterfte verder af. In de eerste week van juni (week 22) was er opnieuw oversterfte. De schatting in week 23 ligt ongeveer 50 sterfgevallen boven de verwachting en binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus geen oversterfte). Het RIVM registreerde 17 overleden COVID-19-patiënten in week 23 (stand 15 juni).

Totaal aantal overledenen per week

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De donkerblauwe lijn laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lichtblauwe lijn en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week.

16 mrt. 202013 jun. 202102.0004.0006.000
  • Verwacht aantal overledenen
  • Daadwerkelijk aantal overledenen
  • Boven- en ondergrens van verwacht aantal overledenen

Bron: CBS