Kwetsbare groepen - Thuiswonende 70-plussers

Thuiswonende 70-plussers

Personen van 70 jaar of ouder zijn extra kwetsbaar bij een besmetting met het coronavirus. Door zicht te houden op het aantal besmettingen onder deze groep kunnen de juiste maatregelen genomen worden om het virus in te dammen. Het gaat hierbij alleen om zelfstandig wonende 70-plussers. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waarden verkregen op zaterdag 19 juni. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Aantal positief geteste thuiswonende 70-plussers

17
gelijk aan de vorige waarde

Het aantal 70-plussers waarvan gisteren is gemeld dat ze positief zijn getest op COVID-19. Er wonen zo’n 2,3 miljoen 70-plussers zelfstandig.

Waarde van vrijdag 18 juni · Bron: RIVM

Aantal positief geteste thuiswonende 70-plussers per dag, per 100.000

0,75

Dit getal laat zien van hoeveel thuiswonende personen van 70 jaar of ouder gisteren is gemeld dat ze positief zijn getest op COVID-19, per 100.000 thuiswonende 70-plussers. Deze berekening maakt het mogelijk om regio’s beter met elkaar te vergelijken.

Waarde van vrijdag 18 juni · Bron: RIVM

Nieuwe besmettingen onder 70-plussers door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel thuiswonende 70-plussers in de geselecteerde periode gemeld is dat ze positief getest zijn op het coronavirus. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen. De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. De lijn van het gemiddelde over de laatste zeven dagen ontbreekt daarom in het laatste deel van de grafiek. Omdat de laatste dagen niet compleet zijn, geeft de lijn daar geen goed beeld van de werkelijkheid.

1 jul. 202018 jun. 202102004006008001.0001.200
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen 7 dagen
  • Nieuwe besmettingen
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: RIVM

Verdeling nieuwe besmettingen thuiswonende 70-plussers (per veiligheidsregio)

Deze kaart laat de verdeling zien van het aantal nieuwe besmettingen per dag onder thuiswonende personen van 70 jaar of ouder per 100.000 thuiswonende personen van 70 jaar of ouder, waarvan gisteren is gemeld dat ze positief getest zijn op het coronavirus.

Aantal per 100.000 thuiswonende 70-plussers

  • 0
  • 5
  • 11
  • 31

Waarde van vrijdag 18 juni · Bron: RIVM

Thuiswonende 70-plussers - COVID-19 sterfte

Aantal thuiswonende personen van 70 jaar of ouder waarvan gisteren is gemeld dat ze zijn overleden aan COVID-19. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waarden verkregen op zaterdag 19 juni. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Aantal 70-plussers dat aan COVID-19 is overleden, per dag

0

Aantal thuiswonende personen van 70 jaar of ouder waarvan gisteren is gemeld dat ze zijn overleden aan COVID-19.

Waarde van vrijdag 18 juni · Bron: RIVM

Aantal aan COVID-19 overleden 70-plussers door de tijd heen

Deze grafiek laat zien van hoeveel thuiswonende 70-plussers in de geselecteerde periode gemeld is dat ze zijn overleden aan COVID-19. In de grafiek tonen we ook gemiddelden over de afgelopen zeven dagen. De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. De lijn van het gemiddelde over de laatste zeven dagen ontbreekt daarom in het laatste deel van de grafiek. Omdat de laatste dagen niet compleet zijn, geeft de lijn daar geen goed beeld van de werkelijkheid.

1 jul. 202018 jun. 202101020304050
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen 7 dagen
  • Aantal overledenen
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: RIVM