Kwetsbare groepen - Thuiswonende 70-plussers

Thuiswonende 70-plussers

Personen van 70 jaar of ouder zijn extra kwetsbaar bij een besmetting met het coronavirus. Door zicht te houden op het aantal besmettingen onder deze groep kunnen de juiste maatregelen genomen worden om het virus in te dammen. Het gaat hierbij alleen om zelfstandig wonende 70-plussers. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waarden verkregen op zaterdag 6 maart. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Aantal positief geteste thuiswonende 70-plussers

279
5 meerdan de vorige waarde

Het aantal70-plussers waarvan gisteren is gemeld dat ze positief zijn getest op COVID-19.

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: RIVM

Aantal positief geteste thuiswonende 70-plussers per dag, per 100.000

12,27

Dit getal laat zien van hoeveel thuiswonende personen van 70 jaar of ouder gisteren is gemeld dat ze positief zijn getest op COVID-19, per 100.000 thuiswonende 70-plussers. Deze berekening maakt het mogelijk om regio’s beter met elkaar te vergelijken.

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: RIVM

Nieuwe besmettingen onder 70-plussers door de tijd heen

Deze grafiek toont het aantal besmettingen onder thuiswonende ouderen over tijd.
1 jul.5 mrt.02004006008001.0001.200

Bron: RIVM

Verdeling nieuwe besmettingen thuiswonende 70-plussers (per veiligheidsregio)

Deze kaart laat de verdeling zien van het aantal nieuwe besmettingen per dag onder thuiswonende personen van 70 jaar of ouder per 100.000 thuiswonende personen van 70 jaar of ouder, waarvan gisteren is gemeld dat ze positief getest zijn op COVID-19.

Aantal per 100.000 thuiswonende 70-plussers

  • 0
  • 1
  • 5
  • 8
  • 11
  • 21
  • 31

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: RIVM

Thuiswonende 70-plussers - COVID-19 sterfte

Aantal thuiswonende personen van 70 jaar of ouder waarvan gisteren is gemeld dat ze zijn overleden aan COVID-19. Lees meer in de cijferverantwoording.

Laatste waarden verkregen op zaterdag 6 maart. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Bron: RIVM

Download data: RIVM

Aantal 70-plussers dat aan COVID-19 is overleden, per dag

0
Aantal thuiswonende personen van 70 jaar of ouder waarvan gisteren is gemeld dat ze zijn overleden aan COVID-19.

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: RIVM

Aantal aan COVID-19 overleden 70-plussers door de tijd heen

Deze grafiek toont het aantal thuiswonende ouderen dat is overleden aan COVID-19 over tijd.
1 jul.5 mrt.01020304050

Bron: RIVM