Ziekenhuizen - Ziekenhuisopnames

Ziekenhuisopnames per dag

Groei van het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 kan ervoor zorgen dat ziekenhuizen het te druk krijgen. Daarnaast geeft dit cijfer een goed beeld van hoe de epidemie zich ontwikkelt. We houden hier het aantal patiënten bij dat met COVID-19 wordt opgenomen in ziekenhuizen en het aantal bedden op gewone ziekenhuisafdelingen die door patiënten met COVID-19 wordt bezet. We houden dit zowel landelijk als regionaal bij en dat doen we op basis van verschillende bronnen. Lees meer over het tellen van ziekenhuisopnames en het verschil tussen diverse databronnen in de cijferverantwoording.

Berekend: vrijdag 5 maart. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Download data: NICE via RIVM & LCPS

Gemeld aantal ziekenhuisopnames per dag

153 ziekenhuisopnames per dag. Signaalwaarde: 40 opnames per dag.
53 minderdan de vorige waarde
Aantal mensen met COVID-19 dat per dag in een ziekenhuis is opgenomen. Dit cijfer laat het aantal ziekenhuisopnames - inclusief directe IC opnames - zien dat op één dag gemeld is. Dit kunnen ook meldingen zijn van opnames van eerdere dagen. *De piek in de ziekenhuisopnames op 23 februari komt door verlate meldingen van opnames in de regio Gelderland-Midden.*

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: NICE via RIVM

Gewone ziekenhuisbedden bezet door patiënten met COVID-19

1.321
49 minderdan de vorige waarde
Dit getal laat zien hoeveel ziekenhuisbedden (exclusief IC-bedden) bezet worden door patiënten met COVID-19.

Waarde van zaterdag 6 maart · Bron: LCPS

Woonplaats opgenomen patiënten

Deze kaart laat zien in welke gemeenten of veiligheidsregio’s patiënten wonen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Patiënten kunnen ook in een ziekenhuis in een ander deel van Nederland worden opgenomen. Het gaat hier om de ziekenhuisopnames die op één dag gemeld zijn bij Stichting NICE.

Ziekenhuisopnames

  • 0
  • 1
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20

Waarde van vrijdag 5 maart · Bron: NICE via RIVM

Ziekenhuisopnames door de tijd heen, op datum van opname

In deze grafiek staan de ziekenhuisopnames (inclusief directe IC opnames) vermeld op de dag dat mensen ook echt zijn opgenomen, in plaats van op de dag dat ze gemeld zijn. Zo kunnen we namelijk de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland goed zien. Let op: omdat het aanmelden van ziekenhuisopnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de meest recente dagen nooit compleet en kan het lijken alsof het aantal ziekenhuisopnames afneemt terwijl dit niet zo is.

27 feb.5 mrt.0200400600800Signaalwaarde: 40
  • Ziekenhuisopnames
  • Laatste dagen zijn niet compleet omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: NICE via RIVM

Bezetting gewone ziekenhuisbedden (zonder IC-bedden) door de tijd heen

Deze grafiek toont het verloop in het aantal ziekenhuisbedden (exclusief IC-bedden) dat is bezet door patiënten met COVID-19. De gegevens vóór 1 juni zijn mogelijk minder betrouwbaar i.v.m. het opzetten van een registratie door het LCPS.

27 feb.6 mrt.01.0002.0003.0004.000
  • Bezetting gewone ziekenhuisbedden
  • Cijfers zijn minder nauwkeurig

Bron: LCPS