Ziekenhuizen - Ziekenhuisopnames

Ziekenhuisopnames

Groei van het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 kan ervoor zorgen dat ziekenhuizen het te druk krijgen. Daarnaast geeft dit cijfer een goed beeld van hoe de epidemie zich ontwikkelt. We houden hier het aantal patiënten bij dat met COVID-19 wordt opgenomen in ziekenhuizen en het aantal bedden op gewone ziekenhuisafdelingen die door patiënten met COVID-19 wordt bezet. We houden dit zowel landelijk als regionaal bij en dat doen we op basis van verschillende bronnen. Lees meer over de informatie op deze pagina in de ‘Cijferverantwoording’.

Laatste waardes verkregen op vrijdag 18 juni. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Download data: NICE via RIVM & LCPS

Gemeld aantal ziekenhuisopnames per dag

28 ziekenhuisopnames per dag. Signaalwaarde: 40 opnames per dag.
3 lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (31)

Aantal mensen met COVID-19 dat per dag in een ziekenhuis is opgenomen. Dit cijfer laat het aantal ziekenhuisopnames - inclusief directe IC-opnames - zien dat op één dag gemeld is. Dit kunnen ook meldingen zijn van opnames van eerdere dagen.

Waarde van vrijdag 18 juni · Bron: NICE via RIVM

Gewone ziekenhuisbedden bezet door patiënten met COVID-19

315
32 minder dan de vorige waarde

Dit getal laat zien hoeveel ziekenhuisbedden (exclusief IC-bedden) bezet worden door patiënten met COVID-19.

Dit getal wordt bijgewerkt op doordeweekse dagen.

Waarde van vrijdag 18 juni · Bron: LCPS

Woonplaats opgenomen patiënten

Deze kaart laat zien in welke gemeenten of veiligheidsregio’s patiënten wonen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Patiënten kunnen ook in een ziekenhuis in een ander deel van Nederland worden opgenomen. Het gaat hier om de ziekenhuisopnames die op één dag gemeld zijn bij Stichting NICE.

Ziekenhuisopnames

  • 0
  • 5
  • 15

Waarde van vrijdag 18 juni · Bron: NICE via RIVM

Ziekenhuisopnames door de tijd heen, op datum van opname

In deze grafiek staan de ziekenhuisopnames (inclusief directe IC-opnames) vermeld op de dag dat mensen ook echt zijn opgenomen, in plaats van op de dag dat ze gemeld zijn. Zo kunnen we namelijk de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland goed zien. Let op: omdat het aanmelden van ziekenhuisopnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de meest recente dagen nooit compleet en kan het lijken alsof het aantal ziekenhuisopnames afneemt terwijl dit niet zo is. De lijn van het gemiddelde over de laatste zeven dagen ontbreekt daarom in het laatste deel van de grafiek. Omdat de laatste dagen niet compleet zijn, geeft de lijn daar geen goed beeld van de werkelijkheid.

27 feb. 202018 jun. 20210200400600800Signaalwaarde: 40
  • Gemiddeld aantal over de afgelopen 7 dagen
  • Ziekenhuisopnames
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: NICE via RIVM

Ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep door de tijd heen

Deze grafiek laat zien hoeveel mensen met het coronavirus in een bepaalde leeftijdsgroep in het ziekenhuis zijn opgenomen, per 1.000.000 personen van die leeftijdsgroep. De grafiek toont de weektotalen van de opnames die in die week hebben plaatsgevonden.

Selecteer één of meerdere leeftijdsgroepen om deze te bekijken

24 feb. 202013 jun. 202102004006008001.000
  • Alle leeftijden
  • De laatste dagen zijn niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen

Bron: NICE via RIVM

Bezetting gewone ziekenhuisbedden (zonder IC-bedden) door de tijd heen

Deze grafiek laat het aantal ziekenhuisbedden zien (IC-bedden niet meegerekend) dat door de tijd heen is bezet door patiënten met COVID-19. Het gaat daarbij niet alleen om de dag van opname in het ziekenhuis, maar om alle dagen waarop patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis lagen.

Deze grafiek wordt bijgewerkt op doordeweekse dagen.

27 feb. 202018 jun. 202101.0002.0003.0004.000
  • Bezetting gewone ziekenhuisbedden
  • Cijfers zijn minder nauwkeurig

Bron: LCPS