Rijksoverheid

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer

Terug naar alle cijfers

Ziekenhuizen

Ziekenhuisopnames per dag

Aantal mensen met COVID-19 dat per dag in een ziekenhuis is opgenomen. Let op: Sinds 13 oktober wordt een nieuwe bron gebruikt voor de ziekenhuisopnames. Lees meer in de cijferverantwoording.

Ziekenhuisopnames per dag

124.3 ziekenhuisopnames per dag. Signaalwaarde: 40 opnames per dag.
Aantal mensen met COVID-19 dat per dag in een ziekenhuis (exclusief IC) is opgenomen. Dit cijfer is een gemiddelde van de gemelde ziekenhuisopnames over de afgelopen 3 dagen. Let op: Hoewel ziekenhuizen proberen om COVID-19 patiënten snel te registreren, is het aannemelijk dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de aantallen van de afgelopen dagen meestal nog onvolledig.

Ziekenhuisbedden bezet door patiënten met COVID-19

39
Dit getal laat zien hoeveel ziekenhuisbedden (exclusief IC-bedden) bezet worden door patiënten met COVID-19.

Waarde van maandag 23 november · Bron: LCPS

Ziekenhuisopnames over tijd

Bezetting ziekenhuisbedden over tijd

Deze grafiek toont het verloop in het aantal ziekenhuisbedden (exclusief IC-bedden) dat is bezet door patiënten met COVID-19.

Let op: De regionale gegevens zijn minder actueel dan de landelijk gegevens. We werken eraan om deze gelijk te trekken. Voor uitleg zie de cijferverantwoording.

Verdeling ziekenhuisopnames in Nederland

Deze kaarten laten zien hoe de verdeling van ziekenhuisopnames is in Nederland per dag.

Ziekenhuisopnames

  • < 10
  • 10 - 16
  • 16 - 24
  • 24 - 31
  • > 31

Waarde van maandag 23 november · Bron: RIVM

Terug naar alle cijfers