Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Terug naar alle cijfers

Ziekenhuizen - Ziekenhuisopnames

Ziekenhuisopnames per dag

Groei van het aantal patiënten met COVID-19 kan ervoor zorgen dat ziekenhuizen het te druk krijgen. We houden hier het aantal patiënten bij dat met COVID-19 wordt opgenomen op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen en het aantal bedden dat daar door patiënten met COVID-19 wordt bezet. We houden dit zowel landelijk als regionaal bij en dat doen we op basis van verschillende bronnen. Let op: vanaf 14 januari wordt ook het aantal opnames dat op één dag gemeld is getoond (inclusief opnames op eerdere datums maar later gemeld). Er wordt geen driedaags gemiddelde meer getoond. Lees meer over het tellen van ziekenhuisopnames en het verschil tussen diverse databronnen in de cijferverantwoording.

Berekend: maandag 18 januari. Wordt dagelijks bijgewerkt.

Download data: NICE via RIVM & LCPS

Gemeld aantal ziekenhuisopnames per dag

256 ziekenhuisopnames per dag. Signaalwaarde: 40 opnames per dag.
67 meerdan de vorige waarde
Aantal mensen met COVID-19 dat per dag in een ziekenhuis (exclusief IC) is opgenomen. Dit cijfer laat het aantal ziekenhuisopnames zien dat op één dag gemeld is. Dit kunnen ook meldingen zijn van opnames van eerdere dagen.

Ziekenhuisbedden bezet door patiënten met COVID-19

1.767
23 meerdan de vorige waarde
Dit getal laat zien hoeveel ziekenhuisbedden (exclusief IC-bedden) bezet worden door patiënten met COVID-19.

Waarde van dinsdag 19 januari · Bron: LCPS

Woonplaats opgenomen patiënten

Deze kaart laat zien in welke gemeenten of veiligheidsregio’s patiënten wonen die met COVID-19 op de verpleegafdeling van het ziekenhuis worden opgenomen. Let op: patiënten kunnen ook in een ander deel van Nederland worden opgenomen. De kaart laat dus niet zien hoeveel patiënten per ziekenhuis worden opgenomen. Het gaat hier om de ziekenhuisopnames die op één dag gemeld zijn bij Stichting NICE. Tergooi, Ziekenhuis Amstelland en het Flevoziekenhuis delen hun COVID-19 ziekenhuisopnames op dit moment niet met Stichting NICE. Daardoor zijn de cijfers van sommige veiligheidsregio’s en gemeenten op de kaart lager dan eigenlijk het geval is.

Ziekenhuisopnames

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20

Ziekenhuisopnames over tijd

In deze grafiek staan de ziekenhuisopnames vermeld op de dag dat mensen ook echt zijn opgenomen, in plaats van op de dag dat ze gemeld zijn. Zo kunnen we namelijk de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland goed zien. Let op: omdat het aanmelden van ziekenhuisopnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de meest recente dagen nooit compleet en kan het lijken alsof het aantal ziekenhuisopnames afneemt terwijl dit niet zo is.

Bezetting ziekenhuisbedden over tijd

Deze grafiek toont het verloop in het aantal ziekenhuisbedden (exclusief IC-bedden) dat is bezet door patiënten met COVID-19.

Terug naar alle cijfers