Over dit dashboard

Het Coronadashboard is ontwikkeld door het ministerie van VWS. Het geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het dashboard laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen getest zijn op corona en hoeveel daarvan besmet zijn. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het virus te stoppen.

Waarom een dashboard?

Door het coronavirus zijn veel mensen ziek geworden en overleden. Met het dashboard is te zien of en waar het virus weer opleeft. Zo kunnen we nieuwe uitbraken van het virus sneller en preciezer bestrijden. Bijvoorbeeld met landelijke of regionale maatregelen. Maatregelen vragen altijd om integrale politieke weging. Bij het nemen van maatregelen wordt dus ook gekeken naar maatschappelijke en economische belangen.

Houden jullie rekening met mijn privacy in dit dashboard?

Ja, het dashboard voldoet aan de privacyrichtlijnen. Je kunt dus niet zien bij wie welke gegevens horen. De gegevens zijn niet herleidbaar tot personen. Alle data van het dashboard zijn voor iedereen toegankelijk en zijn verkrijgbaar bij het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Het dashboard verwijst naar die databronnen.

Dagelijkse update van gegevens

De gegevens op het dashboard worden dagelijks bijgewerkt. Dat doen we voor het grootste deel op basis van open-databestanden van het RIVM. Het RIVM zet dagelijks om 15.15 uur bijgewerkte gegevens online. Wij proberen daarna om rond 15.20 uur de gegevens op dit dashboard te vernieuwen. Soms gebeurt dit wat later, bijvoorbeeld door technische problemen.

In ontwikkeling

Het dashboard wordt de komende tijd stap voor stap verder uitgebreid. Sommige functies zijn nu dus nog niet beschikbaar. Bij elke stap wordt goed gekeken of de informatie eenduidig en begrijpelijk is voor iedereen. Ook willen we dat de informatie op deze site goed te lezen is op iedere computer, tablet of telefoon. De informatie op deze site is in zowel Nederlands als Engels beschikbaar.