Over dit dashboard

Het Coronadashboard is ontwikkeld door het ministerie van VWS. Het geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het dashboard laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen met COVID-19 in het ziekenhuis liggen en hoeveel IC-bedden bezet zijn door mensen met COVID-19. Met deze informatie wordt het risiconiveau voor Nederland bepaald.

Op het dashboard is o.a. ook te zien hoeveel mensen positief zijn getest op corona en hoeveel virus er in het rioolwater zit. Zo kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Op basis hiervan bekijkt het kabinet welke maatregelen nodig zijn om het virus te bestrijden.

Waarom een dashboard?

Door het coronavirus zijn veel mensen ziek geworden en overleden. Met het dashboard is o.a. te zien of en waar het virus weer opleeft en of de druk op de zorg toeneemt door patiënten met COVID-19. Zo kunnen we het virus beter bestrijden, bijvoorbeeld met maatregelen. Maatregelen vragen altijd om integrale politieke weging. Bij het nemen van maatregelen wordt dus ook gekeken naar sociaalmaatschappelijke en economische belangen.

Houden jullie rekening met mijn privacy in dit dashboard?

Ja, het dashboard voldoet aan de privacyrichtlijnen. Je kunt dus niet zien bij wie welke gegevens horen. De gegevens zijn niet herleidbaar tot personen. Alle data van het dashboard zijn voor iedereen toegankelijk en zijn verkrijgbaar bij het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Het dashboard verwijst naar die databronnen.

Dagelijkse update van gegevens

De gegevens op het dashboard worden dagelijks bijgewerkt. Dat doen we voor het grootste deel op basis van open-databestanden van het RIVM. Het RIVM zet dagelijks om 15.15 uur bijgewerkte gegevens online. Wij proberen daarna om rond 15.20 uur de gegevens op dit dashboard te vernieuwen. Soms gebeurt dit wat later, bijvoorbeeld door technische problemen.

Relevant, begrijpelijk en toegankelijk

Bij de ontwikkeling van het dashboard is goed gekeken welke informatie nodig en relevant is. Dat doen we ook als we nieuwe functies toevoegen. Ook willen we dat de informatie op deze site eenduidig en begrijpelijk is voor iedereen en goed te lezen is op iedere computer, tablet of telefoon. De informatie op deze site is in zowel Nederlands als Engels beschikbaar.