Over dit dashboard

Het Coronadashboard is gemaakt door het ministerie van VWS. Het geeft actuele informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. De informatie komt van het RIVM, Stichting NICE, het LCPS en het CBS. Zo volgen we signalen over de verspreiding van het virus. Met al deze informatie bekijkt het kabinet of en welke maatregelen nodig zijn om het virus te bestrijden.

Relevant, begrijpelijk en toegankelijk

Voor de ontwikkeling van het dashboard wordt gekeken welke informatie nodig en belangrijk is. Ook zorgen we dat de informatie op deze site duidelijk is voor iedereen en goed te lezen is op iedere computer, tablet of telefoon. De informatie is in het Nederlands en in het Engels beschikbaar.

Doel van het dashboard

Door het coronavirus kunnen mensen ernstig ziek worden en overlijden. Op het dashboard staat in welke fase het virus zich bevindt en wat de invloed is op de zorg. Zo kunnen we het virus beter volgen en bestrijden als er een opleving is, bijvoorbeeld met maatregelen. Als er maatregelen nodig zijn, wordt er ook gekeken naar sociaal-maatschappelijke en economische belangen.

Updatefrequentie

Dagcijfers kunnen sterk wisselen. De bronnen monitoren de actualiteit en geven dit door. Zo kunnen we, als het nodig is, de updatefrequentie van de cijfers aanpassen.

Privacy

Het dashboard voldoet aan de privacyrichtlijnen. Het is niet te zien bij wie welke personen welke gegevens horen. Alle gegevens van het dashboard zijn voor iedereen toegankelijk. De open data zijn beschikbaar bij de bronnen. Verwijzingen naar de bronnen staan in de Cijferverantwoording.