Risiconiveaus van de veiligheidsregio’s

Het risiconiveau van de veiligheidsregio’s wordt deze week niet opnieuw bepaald.

Vanaf 25 september 2021 wil het kabinet het risiconiveau voor het hele land bepalen in plaats van per regio. Dan plaatsen we op het dashboard een uitleg over hoe het risiconiveau wordt bepaald en wat de verschillende risiconiveaus betekenen.

Iedere week kijken we naar de ernst van de situatie in de verschillende regio’s. Dat noemen we het risiconiveau. Op deze pagina is het risiconiveau van alle regio’s te zien, en leggen we uit hoe het bepalen van het niveau werkt.

Huidig risiconiveau

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijken we naar twee cijfers: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het risiconiveau. Hieronder is te zien hoeveel regio’s in welk risiconiveau zitten. In de uitklapvensters is te zien hoe iedere regio op de twee cijfers heeft gescoord.

  • Bepaald op 8 september

  • Bepaald met cijfers van 30 augustus t/m 5 september

  • Wordt opnieuw bepaald rond 15 september

risiconiveau
1
Waakzaam
Geen regio's