Over de risiconiveaus

Elke twee weken, of vaker indien nodig, kijken we naar de ernst van de situatie in de verschillende regio’s. Dat noemen we het risiconiveau.

De vier risiconiveaus betekenen eenvoudig gezegd het volgende:

1. Waakzaam

De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk

De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig

De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig

De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is extreem groot.

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijken we naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Als bijvoorbeeld in een regio het aantal positieve testen ernstig is en het aantal ziekenhuisopnames zorgelijk, dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Deze illustratie laat de vier risiconiveaus zien en de grenswaarden die bij de verschillende niveaus horen.

Voorbeeld. Een regio heeft 80 positieve testen per 100.000 inwoners per week en 18 ziekenhuisopnames per miljoen inwoners per week: dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Het doel van het kabinet is om:

  • mensen met een kwetsbare gezondheid zo goed mogelijk te beschermen;
  • te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt;
  • goed zicht te houden op het virus en in te grijpen wanneer dit nodig is.

Er zijn veel cijfers over corona beschikbaar. De risiconiveaus maken voor iedereen duidelijk welke cijfers belangrijk zijn en hoe ernstig de situatie per regio is.

Elke twee weken - of vaker als dat nodig is - wordt op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen bepaald in welke risiconiveau regio’s zitten. Dit is dus op basis van de cijfers en gebeurt daarmee automatisch. De nieuwe indeling in risiconiveaus wordt ieder keer op dit dashboard gepubliceerd.

Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt regelmatig of de grenswaarden (het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen dat hoort bij een risiconiveau) nog goed werken en adviseert het kabinet over nieuwe grenswaarden als dat nodig is. Ook toetst het OMT regelmatig of het nodig is om nieuwe indicatoren toe te voegen. Dit om te voorkomen dat in de toekomst de indicatoren niet meer passend zijn vanwege een ander testbeleid, hogere vaccinatiegraad of andere virusvarianten.

Het kabinet bepaalt welke maatregelen worden genomen en heeft een openingsplan opgesteld. Hierin laat het kabinet zien hoe het in stappen de maatregelen kan verlichten en de samenleving weer kan openen. Het openingsplan is gebaseerd op de routekaart.

Op deze pagina op het dashboard staan altijd de maatregelen die nu gelden.