Risiconiveaus van de veiligheidsregio’s

Elke twee weken, of vaker indien nodig, kijken we naar de ernst van de situatie in de verschillende regio’s. Dat noemen we het risiconiveau. Op deze pagina is het risiconiveau van alle regio’s te zien, en leggen we uit hoe het bepalen van het niveau werkt.

Huidig risiconiveau

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijken we naar twee cijfers: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het risiconiveau. Hieronder is te zien hoeveel regio’s in welk risiconiveau zitten. In de uitklapvensters is te zien hoe iedere regio op de twee cijfers heeft gescoord.

  • Bepaald op 8 juni

  • Bepaald met cijfers van 31 mei t/m 6 juni

  • Wordt opnieuw bepaald rond 22 juni

Positieve testen
per 100.000 inwoners per week
Ziekenhuisopnames
per 1 miljoen inwoners per week
Drenthe
76
14,2
Gooi en Vechtstreek
60
15,6
Groningen
63
13,7
IJsselland
92
9,4
Kennemerland
67
14,5
Zuid-Limburg
81
13,4

Wat betekenen de vier risiconiveaus?

De vier risiconiveaus betekenen eenvoudig gezegd het volgende:

1. Waakzaam

De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk

De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig

De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig

De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is extreem groot.

Wanneer geldt welk risiconiveau?

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijken we naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Als bijvoorbeeld in een regio het aantal positieve testen ernstig is en het aantal ziekenhuisopnames zorgelijk, dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Deze illustratie laat de vier risiconiveaus zien en de grenswaarden die bij de verschillende niveaus horen.

Voorbeeld. Een regio heeft 80 positieve testen per 100.000 inwoners per week (valt onder 'Zorgelijk') en 18 ziekenhuisopnames per miljoen inwoners per week (valt onder 'Ernstig'): dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Hoe wordt het risiconiveau bepaald?

Elke twee weken - of vaker als dat nodig is - wordt op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen bepaald in welke risiconiveau regio’s zitten. Dit is dus op basis van de cijfers en gebeurt daarmee automatisch. De nieuwe indeling in risiconiveaus wordt ieder keer op dit dashboard gepubliceerd.

Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt regelmatig of de grenswaarden (het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen dat hoort bij een risiconiveau) nog goed werken en adviseert het kabinet over nieuwe grenswaarden als dat nodig is. Ook toetst het OMT regelmatig of het nodig is om nieuwe indicatoren toe te voegen. Dit om te voorkomen dat in de toekomst de indicatoren niet meer passend zijn vanwege een ander testbeleid, hogere vaccinatiegraad of andere virusvarianten.

Waarom zijn er risiconiveaus?

Het doel van het kabinet is om:

  • mensen met een kwetsbare gezondheid zo goed mogelijk te beschermen;
  • te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt;
  • goed zicht te houden op het virus en in te grijpen wanneer dit nodig is.

Er zijn veel cijfers over corona beschikbaar. De risiconiveaus maken voor iedereen duidelijk welke cijfers belangrijk zijn en hoe ernstig de situatie per regio is.

Hoe worden de coronamaatregelen bepaald?

Het kabinet bepaalt welke maatregelen worden genomen en heeft een openingsplan opgesteld. Hierin laat het kabinet zien hoe het in stappen de maatregelen kan verlichten en de samenleving weer kan openen. Het openingsplan is gebaseerd op de routekaart.

Op deze pagina op het dashboard staan altijd de maatregelen die nu gelden.