Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer over dit dashboard

Over risiconiveaus

Iedere week wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. Dan beoordelen het Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s samen de situatie. De minister van VWS stelt vervolgens vast op welk risiconiveau een regio zit. Moeten we waakzaam zijn (niveau 1), is de situatie zorgelijk (niveau 2),is de situatie ernstig (niveau 3), of is de situatie zelfs zeer ernstig te noemen (niveau 4)?

Op basis van het risiconiveau nemen het Rijk en/of de veiligheidsregio passende maatregelen. Maatregelen zijn afhankelijk van de lokale situatie en kunnen daarom tussen regio’s verschillen.