De risicokaart van Nederland

Iedere twee weken wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. De laatste keer is dit op 11 mei gebeurd. Op welk niveau een regio zit, hangt af van het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Meer informatie over de risiconiveaus.

Legenda

Risiconiveau bepaald op dinsdag 11 mei

risiconiveau
1
Waakzaam
geen regio's
risiconiveau
2
Zorgelijk
geen regio's
risiconiveau
3
Ernstig
geen regio's
risiconiveau
4
Zeer Ernstig
25 regio's