Het risiconiveau van de veiligheidsregio’s wordt deze week niet opnieuw bepaald.

Vanaf 25 september 2021 wil het kabinet het risiconiveau voor het hele land bepalen in plaats van per regio. Dan plaatsen we op het dashboard een uitleg over hoe het risiconiveau wordt bepaald en wat de verschillende risiconiveaus betekenen.

De risicokaart van Nederland

Iedere week wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. De laatste keer is dit op 8 september gebeurd. Op welk niveau een regio zit, hangt af van het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames.

Lees meer over de risiconiveaus van de veiligheidsregio’s.

Legenda

Risiconiveau bepaald op woensdag 8 september.

risiconiveau
1
Waakzaam
geen regio's
risiconiveau
2
Zorgelijk
6 regio's
risiconiveau
3
Ernstig
13 regio's
risiconiveau
4
Zeer ernstig
6 regio's