Rijksoverheid

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Lees meer

Risiconiveaus

De kaart geeft het risiconiveau per regio weer. Dat kan ‘waakzaam’ (niveau 1), ‘zorgelijk’ (niveau 2) of ‘ernstig’ (niveau 3) zijn. Per regio worden passende maatregelen genomen.

Regionale maatregelen

Meer over de risiconiveaus

Legenda

Waakzaam
Zorgelijk
Ernstig