Cijferverantwoording

Op het dashboard staan veel cijfers die informatie geven over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Op deze plek lichten we toe welke bronnen de basis vormen voor deze cijfers en hoe deze cijfers tot stand komen.

Minder vaak updates, blijvend oog op het virus

We houden zicht op het virus door trends te volgen in verschillende bronnen. Dagcijfers kunnen sterk wisselen. Het RIVM monitort de actualiteit en geeft dit door. Zo kunnen we als de situatie erom vraagt de updatefrequentie van de cijfers weer aanpassen.

Welke cijfers worden hoe vaak geüpdatet

  • Op dinsdag en vrijdag updaten we positieve testen, R-getal, ziekenhuis- en IC-opnames, sterfte en de situatie in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en van thuiswonende 70-plussers.
  • Op woensdag updaten we de vaccinatiegegevens.
  • Op vrijdag updaten we de gegevens over virusvarianten.
  • Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater wordt bijgewerkt op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Vaccinaties

Ziekenhuizen

Besmettingen

Kwetsbare groepen

Vroege signalen

Gedrag

Gearchiveerd